DAGENS ORD: ”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.” 1 Johannes 4:9

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Ole Bækgaard salmer

2008 jul 1

Danskerne skriver salmer som aldrig før -

Ole Bækgaard har altid gjort det.

Af Bjarne Nederby Jessen.
 
 

Ole Bækgaard, der er baptist, har skrevet salmer siden han var 17 år og det er blevet til mere end 100 salmer. I "Sangens År", er det foreløbig blevet til 2 nye salmer, deriblandt "Emmausvandrerne", som han selv kalder et eksperiment. Ole Bækgaard kan slet ikke lade være med at skrive salmer, sange og digte.

Danskerne vil gerne synge salmer med nutidig tekst og musik og flere og flere forsøger stadig oftere at skrive dem. Frem til "Sangens År" i år har der været udskrevet tre salmekonkurrencer, som tilsammen har modtaget over 2000 bidrag fra næsten 500 tekstforfattere og komponister. Ole Bækgaard kan slet ikke lade være med at skrive salmer, sange og digte.

Skrevet fra 17års alderen.
Ole Bækgaard har skrevet digte, sange og salmer fra 17 - 18 års alderen. Han har altid haft det med at blive inspireret af det han oplever, haft behov for at udtrykke det skriftligt, ikke med offentliggørelse for øje, i hvert fald ikke fra begyndelsen. Senere er det selvfølgelig blevet til et ønske om, at dele tankerne med andre i håb om, at andre kunne glædes derved. Han siger selv: "Jeg bliver som regel ret optaget af de tanker, der ligger bag og kommer ofte til at tænke "på rim" uden egentlig at spekulere så meget over det. At få tankerne skrevet ned, giver mig en åndelig tilfredsstillelse og glæde."

Har skrevet mange salmer.
Han regner med, at han har skrevet omkring 100 salmer (heraf mange oversættelser eller gendigtninger af udenlandske salmer, (mest engelske) og et noget mindre antal skønsange o.l.
Han har oversat nogle få lovsange, (bl.a. Graham Kendrick og Twila Paris) Når talen falder på
digte, humoristiske og alvorlige, har han ikke rigtig tal på det, det er blevet til mange små og store mellem hinanden. "Et forsigtigt gæt", siger Ole Bækgaard: "en 70 - 80 stykker + det løse."

Mange af Ole Bækgaards salmer er skrevet på gammelkendte salmemelodier, men der er også salmer på nye melodier og der bliver flere og flere af de sidste.

Bestillingssange og salmer har der været en del af, herunder jubilæumssalmer og sange (eksempelvis 150 års jubisalme til Baptistkirken i Danmark og 100 års jubisang til Den Kristelige Fagbevægelse.

Salmerne/sangene findes i forskellige sangbøger.
En hel del af Ole Bækgaards salmer forekommer i de fleste frikirkers salmebøger og/eller på PowerPoints. Desuden findes flere af hans salmer og sange i FDFs sangbog, i Frelsens Hærs, i KFUM´s og i den kristelige fagbevægelses sangbøger. Blandt de mest brugte er "Du gav mig Gud din kærlighed", gendigtning af "Amazing Grace", "Herre vi vil stille" (nadversalme), "I Jesu navn, vi døber dig" (dåbssalme), "Du lille barn, vi bærer dig" (barnevelsignelsessalme), "Gud din kærlighed du os sender" (lovsangskor) og "Gud har skabt den hele jord, Gud har skabt os alle (børnesalme). I Det Danske Missionsforbunds nye salmebog, som præsenteres på Missionsforbundets sommerstævne i juli har kirkesamfundet ikke mindre end 10 af Ole Bækgaards salmer med.

 

"Emmausvandrerne" - et eksperiment.
Ole Bækgaard oplever, at der er et behov for at genfortælle beretninger fra skriften, at det moderne menneske ikke mere kende de klassiske beretninger og at der derfor kan være brug for at genfortælle dem på vers og helst med melodi på.

Emmaus-salmen er et eksempel på det og da Ole Bækgaard for nylig delte disse betragtninger med sin gode ven, præst i Missionsforbundet, Leo Hansen, gav denne udtryk for, at han kunne tænke sig at bruge salmen til pilgrimsvandringer og/eller til møder, hvor man deler salmen og i to dele, før og efter nadveren. 

 
Emmausvandrerne
Mel. Op al den ting/Jeg ved et evigt himmerig

Der gik to mænd mod Emmaus
med frygt og sorg i sinde,
de talte om Jerusalem,
om Herrens død derinde.

De havde håbet på Guds søn
som skulle frelse landet
men da han døde på et kors
var deres håb nu strandet.

Da skete det en fremmed kom
for med de to at vandre,
han talte til dem om Guds ord
der kunne alt forandre.

Han lærte dem, som før var sagt,
at Kristus måtte lide,
han skulle sone verdens synd,
det måtte de da vide.

Så styrkede han deres tro
og skriftens ord de kendte.
Han talte åndens klare ord
og håbets flamme tændte.

Og da de kom til Emmaus
de bad ham ind at spise,
da åbnede han deres sind
for frelsens vej at vise.

Den fremmede var Herren selv
som var hos dem ved mødet,
de kendte ham i samme stund
da han dem rakte brødet.

Så brød de op og drog af sted
den lange vej tilbage,
de ville til Jerusalem
og glemt var sorg og klage.

Der mødte de disciplene,
fortalte dem om manden
de havde vandret sammen med,
at Jesus var opstanden.

Men da de var forsamlede
i huset for at bede
og mens de talte om Guds søn
kom Herren selv til stede.

Han viste sine mærker frem
i siden og i hånden,
han lyste over dem sin fred
og gav dem Helligånden.

Hans fred skal følge hver som tror
ved ham blir' synd tilgivet
til evig tid han vandrer med
hver vandringsmand i livet.

Ole Bækgaard 22.4.2008.

 
En ny morgentakkesalme.
Ole Bækgaard lader sig meget ofte - som så mange andre salmedigtere før ham - inspirere af naturen, det spirende liv, Guds skaberværk. Det gælder også omkring hans seneste salme "Når solen stiger af havet", en morgensalme, takkesalme, glædeshymne. Han siger selv i forbindelse med salmen: "Guds skaberværk fylder os med lovprisning, fordi vi ved, at Han står bag alt i skaberværket - også skabelsen af os. Hver dag er en ny mulighed og vi kan vælge at sige fra eller at opleve Hans kærlighed. Hans kærlighed. Han har ingen begrænsninger, favner alle. Det er umuligt at tie, fordi Hans kærlighed omfatter os - Han gav livet, jeg er nødt til at synge af glæde og bare takke Ham!"
 
Når solen stiger af havet.
En morgen/glædes/takkesalme.
Melodi: Der er en underfuld kilde/Der synger dybt i mit hjerte

Når solen stiger af havet
hver eneste morgenstund,
når lyset forgylder naturen
jeg fylder med lovsang min mund.
For bagved de lysende stråler
jeg mærker Guds stærke hånd,
af kærlighed gav Han mig livet
og fyldte min sjæl med sin ånd.

Hver dag er en særlig gave,
et valg og en mulighed,
jeg kan, om jeg vælger at lytte
opleve Guds kærlighed.
For Han kender ingen begrænsning,
han favner hvert barn på jord,
Hans nåde er ny hver morgen
og fulde af trøst er Hans ord.

Jeg kan ej skjule min glæde
og tie, når godt jeg ved,
at skabningens herre mig kender
og viser mig kærlighed.
For Han som har skænket mig livet
Han lever, Hans ord er sandt.
Jeg løfter min stemme mod himlen
og takker for glæden jeg fandt.

Ole Bækgaard 4.4.2008

 

Et rigtigt familiemenneske.
Ole Bækgaard er gift med Inge og de har, som han siger det: "3 skønne børn der alle er gift, og vi har i alt 8 børnebørn, som vi har utrolig megen glæde af. "

Alle børnene er stærkt engageret i menighedsliv, som lovsangsledere (deres ældste søn Per oversætter og laver temmelig mange lovsange, der anvendes i de fleste kirker), deres yngste søn Claus er præst i Roskilde baptistkirke og stærkt engageret i Frikirkenet og meget andet.

Ole Bækgaard har selv været præst og menighedsleder i Allerød Frikirke (baptistkirke, medlem af Frikirkenet) i ca. 20 år, men har det meste af sit liv været i forretningsverdenen som leder og beskæftiget sig med indkøb og eksport samt i en halv snes år som afdelingschef i kristelig fagbevægelse, alt sammen sideordnet med kirkearbejdet i Allerød.

Salmerne bringer ham vidt omkring.
Ole Bækgaards produktion af salmer, sange og digte bringer ham en del omkring til sangaftener garneret med oplæsning af digte og "småsnak", oftest i kirker, men også i andre forsamlinger. Om det siger han: "Det er dejligt at få lov at se sine ting blive anvendt og mærke menneskers glæde ved at bruge/høre det, man føler Gud har givet som en af Hans utallige gaver til sine børn.

 
 
 Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk