DAGENS ORD: ”Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” Johannes 15:12

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Intilligent design - ID

Hej

Jeg går i gymnasiet og har religion. Vi er ved at lave et projekt om
Intelligent Design, så jeg ville høre om jeg måtte stille dig nogle
spørgsmål?

Vi laver projektet, således at vi er to grupper, denne ene er for og den
anden er imod. Jeg er i den gruppe, som er for ID. Da vi også har om
kristendommen, skal vi sørge for at se intelligent design ud fra denne
vinkel. Derfor følgende spørgsmål:

1) Er der steder i Biblen som man kan citere, der taler for ID? kan man
sige, der er noget generelt ved kristendommen som harmonere godt med ID?

2) Hvis ikke, er der så steder, som taler imod?

Andre slags spørgmål:

3) Hvad tror du, at ID betyder for den moderne danskers
kristendomsopfattelse?
4) Normalt taler man om at religion og videnskab skal holdes hver for sig.
Dette er oftest set ud fra videnskabens synspunkt. Men religiøst set, er der
så problemer med at blande videnskab ind i kristendommen/religion?

Jeg håber du vil hjælpe.

Vh.

Svar:

Vedr. Intelligent Design

Er der steder i bibelen der taler for ID – kan man sige, at der er noget generelt ved kristendommen som harmonerer godt med ID?

Svar: En levende, fungerende verden er i sig selv et vidnesbyrd om, at en superintelligent magt står bag. Tilfældigheder, lige meget hvor mange år der er blevet brugt til det, kan ikke skabe en verden hvor naturens love og orden fungerer.

Er der i bibelen steder der taler imod ID?

Svar: Mig bekendt er der ikke i kristendommen eller i bibelen noget der taler imod ID. Hvis vi sætter lighedstegn mellem ID og Gud, skaberen er der ikke disharmoni.
Om skabelsesberetningen i bibelen skal tages 100% bogstaveligt kan være svært at forholde sig til. De dage Gud brugte til at skabe verden er måske dage af en anden tidslængde end den vi i dag tolker som en dag. Jeg er ikke sikker på, at bibelen går i alle detaljer ved sin beskrivelse af skabelsen, men det siger jo intet om, at den bibelske skabelsesberetning ikke er rigtig.
Darwins udviklingslære, der beror på, at den stærkeste overlever og udvikler sig derfra er i bund og grund baseret på en skabelse hvor tilfældighederne herskede.
Tilfældigheder skaber aldrig meningsfuld orden (formålstjenlighed) snarere kaos.

Hvad betyder ID for den almindelige dansker kristendomsopfattelse?

Svar: Jeg tror det moderne menneske har lettere ved at acceptere ID end den gængse opfattelse af bibel, kristendom og kirke der, efter min mening ofte er omfattet af en masse kultur, traditioner og fordomme som tit blokerer for en åben og uvildig forståelse af det guddommelige.
En kendt engelsk teolog sagde meget rammende engang: Mennesker siger nej til kirken, men ja til Kristus!

Der tales om, at religion og videnskab skal holdes hver for sig – som regel set ud fra et videnskabeligt synspunkt. Men er der, religiøst set, problemer ved at ”blande” videnskab ind i kristendom?

Svar: Hvis vi, som jeg, går ud fra, at Gud (ID) har skabt verden kan reel videnskab ikke være i modsætning til dette, men må, hen ad vejen, og i takt med indsigt og opdagelser, bekræfte Guds skabelse af verden.
Jeg tror, at ægte videnskab altid må forholde sig ydmygt overfor det man, med sin begrænsede indsigt ikke umiddelbart forstår. Egentlig har jeg lyst til at sammenligne med bibelens ord i det vi kalder kærlighedskapitlet (Paulus 1. brev til korinterne kap.13) hvor der står: ”Nu erkender jeg stykkevis, men engang skal jeg kende fuldt ud! –” (Læs hele kapitlet, man bliver opløftet af det).
1.Korinterbrev kap.1.20-29 taler også om dette, at verdens visdom er intet i forhold til Guds visdom.

NB. Jeg tror dog ikke, at man rent logisk og ad videnskabelig vej kan forstå kristendommens dybder, disse er ikke baseret på viden, men man tilegner sig dette åndeligt, Altså ved en overbevisning i ens indre som ikke kan tages frem om måles og vejes. Bibelen taler om Guds Ånd, også kaldet Helligånden hvor man ad en anden vej end den gængse oplever Guds nærvær som noget ret konkret, men det er nok ikke de argumenter du kan fremkomme med, vil jeg tro. Det står dog frit for dig selv at undersøge mine påstande.
Lidt om oplysende materiale vedr. ID og udviklingslæren


En kendt forfatter, William Dembski og fortaler for ID besøgte Danmark for et par år siden og hans foredrag, afholdt på Århus universitet kan erhverves som DVDer ved henvendelse til steffen@skabelse.dk.

Det lille kristen/videnskabelige blad ORIGO har i øvrigt udgivet et særnummer om ID se: http://www.skabelse.dk/origo.php?blad=89.

Du kan også skaffe dig en spændende DVD/VHS (”Udviklingslæren: fakta eller fiktion”) som er et kristens modsvar eller argumentation mod Darwins udviklingslære, altså ikke noget med ID, men spændende når du er inde i den ”boldgade”.
Dette materiale kan bestilles på www.oprindelse.dk og er et foredrag af en amerikansk lektor og forfatter ved navn Roger Oakland. Den er meget tankevækkende og seriøs

Det blev langt, men emnet er stort og jeg har kun givet dig nogle få vinkler til dit videre arbejde. Du er velkommen til at henvende dig igen om noget synes uklart eller utilstrækkeligt.

Med venlig hilsen

Ole BækgaardSvaret af:
 
Ole Bækgaard

Ole Bækgaard, Netpræst

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk