DAGENS ORD: ”Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.” Johannes 15:15

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Det Gamle Testamente

Hej er der nogen grund til at læse i det gamle Testamente??
Jeg mener det er her jeg finder en del ting som er lige modsat af hvad der bliver sagt i det nye Testamente. Jeg syntes det skaber en del forvirring. Mit spørgsmål går på, kan vi ikke nøjes med at tage det Jesus lærte os? Har han ikke sat det gamle Testamente lidt ud af kraft?

Lennart

Svar:

Hej Lennart

Jeg kan godt følge din tanke et lille stykke, og bekræfte dig i at det Nye Testamente, på særlig måde er kristendommens bog, og det er godt, som en begyndelse, at blive fortrolig med den. Men jeg vil skynde mig at sige, at for mig er Bibelen Guds inspirerede ord, og jeg finder, der er overensstemmelse mellem Gammel – og Ny Testamente. Alle Bibelens 66 bøger er tilsammen en fuldstændig enhed.

Men naturligvis har du ret i, at det ikke er alt der er lige nemt at forstå. Når man læser teksterne, skal vi huske, at de er skrevet i en anden kultur, med andre skikke, til mennesker under andre himmelstrøg, under andre geografiske forhold, som levede i oltiden. Når vi så flere tusind år efter skal læse de gamle tekster, kan der være en forståelseskløft. Vi må tage højde for, at teksterne handler om konkrete ting til mennesker, der levede dengang, og derfor er det ikke underligt, at nogen ting i Bibelen kan være vanskeligt at forstå.

Både i GT og i NTs beretninger finder vi evige åndelige principper, som Gud vil, at mennesker skal tage stilling til. Det gælder for mennesker, der levede dengang såvel for mennesker, der lever i vor tid, og det er det, der gør Bibelen aktuel. Når vi læser teksterne, skal vi forsøge at forstå den dybere mening i det, som er skrevet. Opgaven er at udskille de åndelige principper i teksterne. Finde ud af hvad det var, Gud ville sige til de mennesker, som levede dengang og derefter sætte de samme principper i relation til vor egen tid, og tillade at Guds evige principper øver indflydelse på os, så vi kan forholde os til hvad Gud siger i sit ord.

I alle budskaber findes en vigtig hovedtanke, som forfatteren vil formidle. Det gælder også Bibelen. Der findes tanker, som har nogen betydning; men som, når alt kommer til alt, alligevel kun er at betragte som detaljer. Alle de ting, som er væsentlige, er klart og tydeligt udtrykt i skriften. Det er godt at vide, at de grundlæggende sandheder ikke bare er føjet til som detaljer, de er centralt placeret i Bibelen.

Bibelens hovedbudskab er den korsfæstede og opstandne Jesus Kristus. På mange forskellige måder peger Gammel Testamente frem mod Jesus Kristus og bevidner og forbereder hans komme. Lidt forenklet kan man derfor sige, at Gammel Testamente er ”Guds billedbog”. Alle de mange skikkelser, hændelser, og de mange historiske beretninger har en dybere billedlig betydning. Disse ”billeder” skal tolkes, hvis vi skal kunne forstå dem, tager vi teksterne bogstaveligt, så er der nogle af dem, der ikke giver mening, og de kan direkte skabe forvirring, som du også selv udtrykker det.
For at forstå ”Guds billedbog” så må beretningerne tolkes i lyset af Ny Testamente og holdes op imod Bibelens store hovedbudskab, som er den korsfæstede og opstandne Jesus Kristus og tolkes i Lysest af ham, for han er den dybe mening i alt, hvad der er skrevet i GT.

En anden ting som også har betydning for vores forståelse er, at der er en fremadskridende åbenbarelse i Bibelen. Det vil sige, at Gud stykkevis giver mennesker indsigt i hans væsen og hans vilje. Noget meget væsentligt i GT er f.eks. loven. Kristus kom; men han ophævede ikke loven. Han kom for at opfylde den. Han gav Loven en højere, bredere og dybere mening, (Matt.5:17-2o). Men det stopper ikke her, for Paulus viser os i Galaterbrevet, at troen på Kristus er Lovens opfyldelse. Det vil sige, at Loven forberedte os til at tage imod Kristus. Her ser vi et eksempel på den fremadskridende åbenbarelse, og den bekræfter Bibelen selv i Hebr.1:1-2.

Bibelen er en uudtømmelig rigdomskilde, og jo mere man beskæftiger sig med den, des mere forstår man, hvor betydningsfuld Bibelen er og set fra den vinkel, vil vi være fattigere, hvis vi skal undvære Gammel Testamente.Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk