DAGENS ORD: ”for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.” Esajas 55:9

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Syndefaldet

1) Hvad er budskabet med syndefaldet?

2) Hvilken rolle spiller syndefaldet for os mennesker?

3) Er der en gode sige af historien?

4) Hvordan hænger syndefaldet sammen med vores liv?

5) Minder syndefaldet noget vi ser i dag

Svar:

Kære Eray

Tak for dit megt relevante spørgsmål. Det er altid godt at stoppe op - også ved de bibelske tekster, som vi måske ikke altid kan se den store mening i. For måske kan vi blive lidt klogere sammen.

1) Budskabet med syndefaldet er vel ret beset en erkendelse af, at vi som mennesker har en fri vilje. Denne frie vilje bruger vi ikke altid til at vælge det, der er bedst for os - men måske snarer det vi selv tror, er bedst for os. I beretningen søger mennesket at blive som Gud, ved netop ikke adlyde ham, men derimod spise af kundskabens træ i troen på, at de derved ville kunne opnå at blive som Gud. De glemmer ganske enkelt, at Gud og Gud og de (vi) "blot" er hans skabninger - dog skabt i hans billede, og kun gjort lidt ringere end Gud selv (Salme 8,6).

2) Konsekvensen af Adam og Evas oprør mod Gud var, at de ikke længere kunne blive i det nære fællesskab med Gud, da de ikke længere måtte spise af Livets træ, der gjorde dem udødeligt. Gud overlod dog ikke mennesket til sig selv. Vi ser i teksterne efterfølgende - også i Det gamle Testamente - at Gud fortsat kommunikerer med menneskene. Men i stedet for at mennesket blot helt naturligt er hos Gud, er det nu et tilbud mennesket selv skal tilvælge - men muliggjort af Gud.
I Det gamle Testamente skete dette valg gennem at de skulle overholde loven. For os i dag - efter Jesus komme til jord - handler det om at tage imod det liv der er muliggjort for os gennem Jesu død og opstandelse, formidlet til os gennem Helligånden. "Alle dem der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn; dem der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.(Joh. 1,12-13)
Det er her ordet "frelse" kommer ind i billedet. Dels har det rod i forståelsen af "Fri hals", og dels i forståelsen af, at noget bliver bragt tilbage til det, som det oprindeligt var ment til at skulle være.

3) Den gode historie er derfor, at Gud Fader gennem Jesus Kristus har muliggjort "frelsen" -for os idag. At vi kan blive bragt tilbage til det, som vi oprindeligt var skabt til. Og hvad var det for Adam og Eva? Var det ikke at leve i fred, harmoni og fællesskab med Gud selv, hinanden i en naturlig sameksistens med naturen, som mennesket var skabt til at herske over?

4) Det er dog langt fra det vi ser i verden omkring os. Men Guds udrakte hånd til os, er heldigvis også stadig den sammen. Vi kan med vores frie vilje vælge at sige "Ja" til Guds tilbud, eller sige "Nej". Siger vi "ja" bliver vi delagtig gjort i Guds store frelsesplan = at bringe tingene tilbage til det de var ment til at skulle være. Som Guds børn, når vi har sagt "ja" til ham, skal vi være med til at formidle Guds Rige her på jord - gennem hans Hellige Ånd. Gudsriget er nemlig allerede her blandt os, omend vi endnu ikke ser det fuldt ud. Når vi bliver kristne, takker vi altså samtidigt ja til at være sendebud på Kristi vegne. Vi har som Paulus udtrykker det, fået forligelsens tjeneste, idet vi skal være med til at forlige denne verden med Gud igen. Dette gør vi ved at pege hen på det liv, Gud har givet os - bl.a. ved selv at leve det liv ud, som vi oprindeligt var ment til at skulle leve i.

5) Menneskets stræben efter at blive som Gud, har på ingen måde forandret sig siden da. At gør det vi selv tror er bedst for os, og helt glemmer at lytte til ham, der oprindeligt har skabt os, nikker vi nok også genkendende til i dag. Så ja, tingene er nok som de altid har været. Men Guds længsel efter at være sammen med sit skaberværk, og hans muliggørelse af dette - sidst gennem sin søn Jesus Kristus - er dog heldigvis fortsat også den samme.

Gud længes efter fællesskab med ethvert menneske - og at bringe menneskeheden tilbage til de relationer, den oprindeligt var ment til at skulle leve i, er på ingen måde forandret.

Spørgsmålet der står tilbage er blot, om vi selv ønsker at tage imod det??

Med venlig hilsen
Claus BækgaardSvaret af:
 
Claus Bækgaard

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk