DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

Julesalme

2018 dec 13

Da jeg op til Julen 2007 gik og bad om hjælp til min juleprædiken, fik jeg Lille-juleaften inspiration til denne julesalme:
Jeg tillader jeg mig at give salmen videre, med ønsket om at den kan være med til at forklare lidt om Julens største gave: Jesus Kristus, Guds Søn, Frelseren.

I Himlen så vor Herre
Melodi: Se, hvor nu Jesus træder/
Min død er mig til gode.
Eller: Syng lovsang, hele Jorden
eller: Jeg ved en lærkerede


I Himlen så vor Herre
ned til vor arme jord.
Han vil så gerne være
med os, hvor end vi bor.

Derfor har Han nu grebet
ind med sin kærlighed.
Helt som det er beskrevet,
sin Søn Han sendte ned.

Og skønt af engleskare
Hans fødsel blev gjort kendt
for hyrder, der tog vare
på får på marken sendt.

Og englen glad forkyndte:
Nu Frelseren er født,
og der med liv begyndte,
for alt hvad før var dødt.

Han kom som fattig baby
ud af Marias skød,
og Han fandt intet sted ly,
men vandred´ mod sin død.

Jo, Frelseren er kommen
ned til vor faldne jord
for os at fri af dommen,
når blot på Ham vi tror.

Derfor ved juletide
vi høre må igen:
Gud kan i Ham os lide.
Han er vor bedste ven.

Nu sidder i Guds Himmel
Han højt i englekor.
Og midt i verdens vrimmel
Han søger os på jord.

Og lader vi os finde
hvor end vi ellers bor.
Han vil til sig os binde
ved Hellig Ånd og Ord.

Ivan L. Jakobsen. 2007. SDG.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk