DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Retten til at være besværlig

4 okt. 2023

Det skal fortsat ikke være lovligt at udøve aktiv dødshjælp i Danmark. Det mener et stort flertal af medlemmerne i Etisk Råd. Tak for det! Etisk Råd har i dag afleveret anbefalingen til Folketingets Sundhedsudvalg og lægger vægt på, at aktiv dødshjælp helt grundlæggende risikerer at give “uacceptable ændringer af grundlæggende normer for samfund, sundhedsvæsen og menneskesyn”.

- Selve eksistensen af et tilbud om dødshjælp vil afgørende forandre vores forestillinger om alderdom, dødens komme, livskvalitet, og hvad det vil sige at tage hensyn til andre, skriver rådet i sin anbefaling og fortsætter: - Hvis vi tilbyder dødshjælp, så siges det, direkte eller indirekte, at nogle liv ikke er værd at leve.
- Jeg er bekymret for, at hvis vi indfører aktiv dødshjælp, slækker vi på ansvaret over for hinanden og de svageste, udtaler Etisk Råds formand, Leif Vestergaard, til DR.

Jeg nærer samme bekymring. Som kristen oplever jeg at livet er helliget. Også når det er smertefuldt, ensomt og besværligt. Dette sidste udsagn; besværligt, er måske dét mange umiddelbart frygter. Vi vil ikke være til besvær for nogen.

Men også når den jeg elsker, er besværlig, skal jeg elske ham eller hende og handle derefter, ellers er det hele jo blot tomme ord. Og det må vi alle være; til besvær, når dét er den del af livet vi når til. Og huske ordene; kærligheden udholder alt, og derfor leve med den anstrengelse der følger kærligheden til livet i dens konsekvens.

Vi skal tåle at rumme tilværelsen med alle dets facetter af lys og mørke, lidelse og lykke.

I Nazityskland dræbte man de besværlige medborgere i landet: Handikappede, psykisk syge og svækkede mennesker. De gamle romere smed deres ikke rationelt brugbare elementer (medmennesker) ud over klippekanten, eller på anden vis skaffede sig af med dem.

Med kristendommens værdier som bærende tanke i samfundet, blev omsorgen for den svage sat i fokus, for alt liv er helligt og værdifuldt, set i en kristen kontekst; også det svage og besværlige liv.

Og med det kristne begreb Caritas, (lat. 'barmhjertighed'), kærlighed, næstekærlighed; som er en af kristendommens grundpiller, voksede sygehusvæsen og omsorgsinstitutioner frem i vores del af verden. For at beskytte og værne, den der er svag – vel vidende at sygdom og svaghed rammer os alle, før eller siden.

Den enkeltes liv er Gudgivet, i alle dets faser. Det gælder også den ensomme, der er uden et stort personligt netværk. Her må ingen blive efterladt af samfundet og slet ikke blive presset til at vælge døden frem for livet.

For med til livet hører retten til at være besværlig, når sygdom rammer og når livet kommer til sin slutfase. Det skal vi have råd og plads til. Vi skal aktivt vælge livet og ikke døden, i Danmark. Det håber jeg Folketinget fortsat vil respektere og støtte op om.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk