DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Tryk på pytknappen!

5 nov. 2021

Den Danske Ordbog er blevet opdateret med nye ord, betydninger og faste udtryk. Ord om alt fra økologi og klima til ord om mad og sport er blandt de 214 nye ord i Den Danske Ordbog.

Et af de ord der er kommet med, er jeg en stor favorit af; nemlig ordet pytknap. En fantasiknap man forestiller sig at kunne trykke på, for at tilkendegive at man giver slip på en dårlig oplevelse; en dum bemærkning eller adfærd fra et andet menneskes side; eller at noget er gået én imod. Wow.

Et nyt udtryk for at tilgive og glemme, og komme videre på i livet, der mere end noget andet er vidunderligt, trods al verdens modgang.

Det er som jeg forstår det, helt i tråd med evangeliet – det glade budskab – som vi har fået givet med Jesu komme, død og opstandelse. Gud tilgiver – og vi (skal lære) at tilgive. Ikke en gang, eller syv gange, men så mange gange at det slet ikke giver mening at tælle. I det at tilgive findes også dét at glemme og give slip på en (måske) berettiget retfærdig vrede.

Dernæst lære vi at Guds kærlighed er så stor, at alle ting til slut vil samvirke til bedste for os, når vi vover at lægge alt over til Ham og at elske Ham helhjertet. For så stor er Gud og hans kærlighed til os i Jesus, at selv det meningsløse må slippe sit tag i os, når Helligånden for plads i vore liv. For størst af alt er kærligheden.

Tak for pytknappen – Gud være lovet for retten til at kunne give slip på de dårlige oplevelser livet indimellem byder os!


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk