DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Kom væk fra gyngestolen

14 jul. 2021

Nationalismen og/eller populismen har et solidt tag i mange. Driverten i tidens udvikling er båret af frygt. Frygt for de fremmede; frygt for økonomien; frygt for kriminalitet. Altså stærkt ubehagelige følelser fremkaldt af en forestilling om at nogen eller noget er farligt, truende eller vil påføre os tab, ulykke el.lign. Så en bekymring for hvordan det skal gå opbygges, hvis ikke de fremmede afskæres fra de samme muligheder som os andre, eller allerhelst, sendes ud af landet igen. Hvis ikke økonomiens fremdrift styres af os, eller hvis retsstaten idømmer de kriminelle ’blød søde domme’ og umiddelbart har få politiressourcer, vokser frygten i samfundet. At frygten ofte er ubegrundet, når det kommer til stykket, gør i realiteten hverken fra eller til. Fakta drukner ganske enkelt i følelser og forudfattede meninger, fordi fortællingen og enkeltstående eksempler taler stærkere ind i de fordomme der har slået dybe rødder i den offentlige mening, end kendsgerningerne evner at gøre det.

Hvad er der ellers at sige om frygt? Eller; ”hvem kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?”- som Jesus spørger os om, i sin bjergprædiken. Vores indlysende svar til det sidste spørgsmål må være: Ingen. Alligevel er bekymringer som en gyngestol. De holder os beskæftiget, men vi kommer ingen vegne*. Eller som Benny Andersen, vores kloge digter skrev det engang: ”I mange år tog jeg sorgerne på forskud, men det har jeg nu aldrig haft glæde af.”

I vores forhastede tid med udbredt brug af sociale medier og hvor konspirationer får lov til at flyde frit er der to ting som det er værd at lægge sig på sinde og som kan bidrage til en mere tryg tilgang til et givent stof:

Kildekritik kan hjælpe os til at forholde os til, hvem afsenderen af et givent budskab er. Er kilden troværdig? Hvordan er kildens udsagn blevet til? Hvilke forudsætninger har vedkommende for at skrive som han eller hun gør? Og i hvilke sammenhæng, er oplysningerne opstået i. Alt sammen vil hjælpe til, at det bagvedliggende faktuelle står tydeligere frem, så stoffet bliver afsløret i, om det er væsentligt eller uvæsentligt.

Dernæst; at lade kærligheden fra Gud få den plads i dit liv som den fortjener. ”Frygt er ikke i kærligheden”; siger apostlen Johannes og fortsætter: ”Vi elsker, fordi han elskede os først… Og dette bud har vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal også elske sin broder.”

Da Jesus retorisk spurgte om nogen af os kan lægge en dag til livet, ved at vi bekymrer os, fortsatte han med at sige: ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Nøglen til tryghed og frihed findes i det, at vi lader kærligheden fra Gud får lov til at fylde os. At vi søger hans rige og bringer vores uro til ham. Søger Gud i bøn for det liv og de mennesker vi lever sammen med. Både dem vi forstår og dem vi er fremmed overfor og som er fremmede overfor os.

Lad os derfor forlade gyngestolen* – den bringer os alligevel ingen vegne.


* Ukendt forfatter til citat om at bekymre sig 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk