DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Børn skal ikke straffes for forældrenes fejl

27 apr. 2021

Fra gammel tid har børn måtte bøde for forældrenes forkerte valg. Et stykke hen ad vejen har børn skæbnefællesskab med deres forældre og den sociale arv, der følger af at være sin mor og fars barn.

Desuagtet er ethvert barns fødsel og liv en mulighed og et nyt håb, der fødes ind i verden. En mulighed for at bryde med forkerte valg i tidligere generationer og et håb om en lysere fremtid for den kommende slægt.

Sådan ser ikke alle på andres børn. Alt for mange dømmer børn udenfor, fordi de er børn af netop de forældre, der nu engang er deres.

I en kristen kontekst er dette hamrende forkert. Ingen børn skal straffes fordi de er deres forældres børn.

Derfor findes der ingen rigtig gode argumenter for ikke at tage ansvar for de danske børn af IS-krigere, der lige nu sidder i flygtningelejre i Syrien. Og flere politikeremed statsministeren i spidsen har brugt det værste argument af alle: At børnene er børn af ’landsforrædere’.

Hvad så, hvis børnene er radikaliserede? Igen må man sige, at der muligvis er en risiko, men at hensynet til det enkelte barn må veje tungere end hensynet til statens eventuelle sikkerhed. Staten har midler til at forsvare sig med, mens barnet er svagt og ubeskyttet. Og hvis et barn ud af måske 10 børn ender med at begå ulovligheder, skal det så gå ud over de 9 andre? Aldrig!

I en pjece fra den seneste valgkamp citeres Mette Frederiksen, vores nuværende statsminister, for følgende holdning: »Man vælger ikke selv sine forældre. Men man skal selv kunne forme sit liv.« Jeg er som kristen helt enig, og føjer gerne til - »Det skal gælde alle danske børn.«

I øvrigt ved vi at Gud ser ligedan på børnenes retsstilling. I Ezekiels bog kap. 18 står der følgende: Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: I skal ikke mere bruge dette ordsprog: Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.

Dernæst er Danmark en retsstat, så hvis fx mødrene til børnene i lejrene også kommer tilbage til Danmark, så skal vi som samfund være i stand til at retsforfølge dem for de ugerninger de måtte have begået. Er lovene ikke fyldestgørende nok i dag, så må der ny lovgivning til. Børnene skal i hvert fald ikke straffes for forældrenes forræderi mod landet og de vestlige værdier vi står for. Og det er et urimeligt svigt af den danske stat, hvis børnene ikke sikres trygge rammer nu. Herunder for de mindreårige børns vedkommende at kunne relatere sig til deres mødre, også selv om disse skal afsone en evt. fængselsstraf.

Også børnene af forældrene der har tjent IS, har ret til en sund barndom og til at få en fair chance for selv at kunne forme deres liv. 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk