DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Målet helliger ikke midlet

25 feb. 2021

Hvad har sundhedspersoner, fagforeninger og præster til fælles? Tavshedspligten! Den ny epidemilov et flertal i Folketinget vedtog i tirsdags pålægger personer og organisationer at indsamle og registrere oplysninger om medlemmer, ansatte og gæster med videre, med det formål, efterfølgende at kunne smitteopsporer. Måske et ædelt sigte, men ikke desto mindre et angreb på en væsentlig grundpille i vores danske demokrati: beskyttelsen af fortrolige oplysninger.

Kirker kan fremover blive pålagt at registrere alle der kommer til gudstjenester eller taler med en præst. Læger og andet sundhedspersonale kan blive tvunget til at indberette, hvilke patienter og klienter de har været i kontakt med. Politiske partier og fagforeninger skal indsamle og registrere oplysninger om, hvem der deltager i deres møder. Myndigheder og institutioner skal efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed videregive oplysninger fra patientjournaler og omsorgsjournaler. Alt sammen et uhørt brud på helt grundlæggende borgerrettigheder og GPDR direktivet.

Fortrolighed må og skal være rammen om den tillid mennesker møder kirken, fagforeninger, institutioner og sundhedspersonale med. Tillid forudsætter, at tavshedspligten i de forskellige sammenhæng hvor mennesker deler følsomme oplysninger om dem selv med andre, respekteres og er ubrudt.

Målet kan ikke hellige midlet – i et demokrati der respekterer borgernes rettigheder som ansvarlige bidragsydere til samfundets opretholdelse. Her må den enkelte stå ved sit personlige ansvar og selv være medvirkende til at vise tillid, når det kræves. Samfundet bliver sygt, når tvang indgår i den værktøjskasse myndighederne bruger over for mennesker der i alle mulige andre sammenhænge er ansvarlige.

Det må derfor kræves at Folketinget til efteråret, når loven skal revideres, ændre på de dele af loven, der tvinger følsomme informationer om borgerne, til andre end dem de oprindeligt er givet til, under forudsætning af fortrolighed.

Det er kun diktaturer der ikke respekterer tavshedspligten hos foreninger, kirker og sundhedspersonale.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk