DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Stop den generelle religionsforskrækkelse og historieløshed.

20 dec. 2020

Stop den generelle religionsforskrækkelse og historieløshed.De politiske strømninger er præget af religionsforskrækkelse. Administrationen på Slotsholmen og Folketinget savner viden og forståelse for, hvad tro er for en størrelse, i både aktuelle og historiske sammenhæng.

Regeringens bebudede lovforslag om, at alle prædikener holdt på andre sprog end dansk skal oversættes og offentliggøres, er simpelthen så dumt, at det bogstavelig talt skriger til himlen. Censur og sindelagskontrol er ret beset udemokratisk, og i sin indkrogethed, ukristeligt.

Målet er at ramme rabiate imamer. Så i lighedens tvungne mølle skal derfor også tyske, engelske, franske, svenske og spanske forkyndere i alle trossamfund (for størstedelens vedkommende er der tale om kristne fællesskaber) oversætte prædikener. Samme krav skal sandsynligvis også gælde de danske statsborgere, der forkynder på færøsk og grønlandsk, uagtet de er anerkendte sprog i rigsfællesskabet.

Farvel, tillidsbaserede samfund. Og hvem skal så i øvrigt kontrollere oversættelserne? Sikre, at alle sætninger er medtaget? Og hvad med de forkyndere, der prædiker uden manuskript? Skal efterretningstjenesterne til at agere som Stasi gjorde det i Østtyskland? For hvordan vil man ellers sikre ’den rette gennemsigtighed’?

I Socialdemokratiet ønsker de at tage et opgør med parallelsamfundene. Uanset om der bliver brugt politiske, religiøse eller kulturelle argumenter – så betragter regeringen parallelsamfund som underminerende for sammenhængskraften, tilliden og den fælles samtale i Danmark. Fint nok, men hvor naiv må politikkerne have lov at være? Tror de virkelig rabiat sammenblanding af religion og ekstrem politik kan modgås ved at stille krav om oversættelse af diverse prædiker? Eller at udemokratiske kræfter lader sig afsløre af en (tåbelig) lov?

I tiden omkring nytår skal Folketinget afgøre, hvem der skal forhindres i at donere større beløb til organisationer i Danmark. Forbudslisten skal ikke kun nævne antidemokratiske islamister, men også kristne abortmodstandere. Umiddelbart kan det se ud som om, at et flertal i Folketinget foreslår at krænke danskeres retssikkerhed, ytringsfrihed og trosfrihed i én og samme omgang. Men hallo, det er ikke Grundlovsstridigt at være imod fri abort! Bliver forslaget vedtaget så vil fx Den Katolske Kirke være stemplet som antidemokratisk – Vorherre bevare os!

Mere fra samme boldgade: Ligestillingslovgivningen er under revision, så lovgivningen, der hidtil har dækket arbejdsmarkedet, fremover også skal dække civilsamfundet. I udgangspunktet er Ligebehandlingsloven godt tænkt i forhold til ansatte på arbejdsmarkedet, men at gå fra fx at beskytte lgbt+ borgere, eller kvinders retsstilling på arbejdsmarkedet, til også (indirekte) at samfundsregulere praksisser i trossamfund, der teologisk er historisk funderet i et klassisk bibelsyn, det krænker trosfriheden.

Loven, der nærmere skal behandles i begyndelsen af 2021, gør det umiddelbar ædle at ville udvide beskyttelsen af et mindretal på bekostning af et andet mindretal – nemlig de klassisk troende. Ligebehandlingsloven bygger på princippet om ’delt bevisbyrde’ – hvilket bl.a. betyder, at hvis fx Indre Mission eller en frikirke afviser en person i at være del af det frivillige lederarbejde, ja så skal de bevise af afslaget intet har med lgbt+ personens seksuelle anskuelse at gøre, velvidende at Indre Mission eller frikirken teologisk modsætter sig personer i ledelsen, der ikke er gift med en af det modsatte køn, eller er enlig, for den sags skyld. Ved at udvide Ligebehandlingsloven til også at gælde civilsamfundet – uden undtagelser for hensyn der beskytter trossamfund – ja, så er Folketinget godt på vej til at tømme Grundlovens ord om trosfrihed, for dets reelle indhold.

Vores folkestyre og den administration som understøtter det demokratiske arbejde savner kendskab til det historiske fundament demokratiet bygger på, eller måske respekt for det: Retten til at tænke og tro i overensstemmelse med den enkeltes samvittighed. Deraf udspringer vores nordeuropæiskes demokratitænkning. Og denne værdibaseret tænkning har rødderne direkte nede i reformationen og retten til at handle i overensstemmelse med det som er Bibelens lære – og det som den enkeltes samvittighed byder ham eller hende at gøre eller ikke at gøre.

Det vil være noget af et paradoks, hvis retten til at tænke og handle ud fra hvad samvittigheden og den enkeltes selvforståelse byder, skal være forment klassiske kristne i fremtiden.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk