DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Hvad med Kulturen?

6 sep. 2019

Det spurgte Poul Henningsen (PH) om i sin debatbog af samme navn fra 1933, hvori han angreb nazismens kulturpolitik og Socialdemokratiets passivitet. Som kulturkritiker blev PH provokatøren, der blandt andet angreb vanetænkning. Nu kan mange have forskellige meninger om PH, men hans opgør med vanerne rummede en vis fornyelse og befriende tilgang til stoffet. Lad så være han på andre områder var en kontroversiel person.

I vores samfunds indretning har vi siden 2001 haft et skattestop eller på anden måde en konstant besparelse på de offentlige budgetter. Senest udtrykt gennem begrebet ’omprioriteringsbidraget’ der reelt er en fast reduktion på de fleste offentlige budgetter på årligt 2 procent, udover det som løn og prisstigninger også koster.

Denne konstante nedbremsning sætter sine spor på de tilbud samfundet kan byde sine borgere og brugere. Eller om ikke andet på den kvalitet og fremtidsudvikling, de forskellige instanser efterfølgende levere.

Uagtet offentlige midler aldrig må blive et ’ta’ selvbord’ for hverken den ene eller anden institution eller servicefunktion i samfundet, så er grænsen for hvor ensidigt samfundet kan administrere besparelser på, for længst overskredet. Den vanetænkning der har præget et flertal i folketinget, gennem de seneste 18 år, trænger der til at blive gjort op med. Den passivitet hvormed forskellige skiftende regeringer har ladet samfundsinstitutionerne som helhed blive formindsket på, må hører op. Frem for efter dårligste ’salamimetode’ at ændre på udbuddet, skal politikerne vende ansigtet til musikken. Lad de institutioner og services man vil bibeholde, få en reel mulighed for at langtidsplanlægge og udvikle sig, mens dem man i virkeligheden ikke har brug for, så må lukke.

Fra Det Kongelige Teater og Nationalmuseet, til uddannelsesinstitutioner og højskoler, eller til et hvilket som helt område, der er helt eller delvist finansieret med offentlige midler, lad os få en åben debat om hvad der fortsat skal satses på, eller hvilke steder der skal lukkes fordi vi vil spare i skat. Det vil være ærligt og til at forholde sig til, medens den nuværende snigende og feje form for prioritering, af alle institutioner, bør være et snarligt overstået kapitel, i den offentlige forvaltning.

PH spurgte: Hvad med Kulturen? Er det ikke en sådan stemme vi indimellem trænger til at hører igen? Politik bliver ofte til populisme og leflen for alt og alle, for ingen vil træde vælgere over tæerne. Stop dét. Vi har brug for en mere ærlig debat og en politisk kultur, hvor der tænkes langsigtet. Så vi bedre ved, hvad vi kan regne med. 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk