DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Så enkelt og alligevel så svært.

29 aug. 2019

Retfærdigt? Gud elsker jo ikke dem mindre end os andre :-)
Ordene var skrevet på Facebook i en klumme om vielser af homoseksuelle. Jeg studsede over ordene, rigtige - men alligevel forkerte.

Efter at have grublet over ordene, kom jeg til det resultat, at der burde have stået: Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. (Romerbrevet)

Jeg læste videre og flere ord sprang frem.
Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste.
På den måde står vi ens overfor Gud. Vi er alle syndere.

Om at elske står der i følge Paulus: Der står jo skrevet: »Jeg elskede Jakob, men hadede Esau.«
Hvorfor nu det? Er Gud ikke en, der elsker alle? Sådan ville jeg gerne se Gud. Og sandheden er, at Gud elsker os, men hader vores synd.

Johannes Døberen var en røst i ørkenen der råbte: »Så bær da de frugter, som omvendelsen kræver, og kom ikke og sig ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.«

Hårde ord. Nødvendige, for at jøderne skulle forstå at deres selvindbildte; jeg som jøde er god nok - vi har jo moseloven. Denne fejlfortolkning måtte erstattes af den rigtige lære om synd og tilgivelse. Det var en fejlfortolkning af jøderne, fordi ritualerne ikke frelser. Jøderne mente at de var sikrede, de havde jo loven. Vi kristne tror, at vi er sikrede; vi har jo sakramentet og dåben. Begge dele er forkerte. Det er troen på Kristus der retfærdiggør et menneske.

Jesus sagde til den prostituerede kvinde: Omvend dig og synd ikke mere. Mundret må det være; sælg ikke dig selv længere. Tro på mig, hav tillid til at leve det liv, du er skabt til. Hun lyttede og lod sit indre forvandle. Hun blev retfærdiggjort fordi hun tillod sig selv i tro at blive korrigeret og forandret.

Så enkelt og alligevel så svært.


 
Alex Wallin

Tanker i tiden

Alex Wallin, Redaktør og webmaster
Netkirken

Mail: webmaster@netkirken.dk

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk