DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Vil ikke – vil – og så alligevel ikke!

16 nov. 2018

I Danmark har vi et ambivalent forhold til mennesker fra andre lande. Både når vores egne statsborgere har arbejdet i udlandet i nogle år, og når mennesker er født uden for Danmarks grænser.

Dansk Folkeparti har sammen med regeringspartierne sikret flertal for et lovforslag, der fra årsskiftet indfører et såkaldt opholdskrav for retten til dagpenge. For at kunne modtage arbejdsløsheds-, syge- eller barselsdagpenge, skal man i syv ud af de seneste otte år have opholdt sig i Danmark eller et andet EU eller EØS-land. Ifølge ministeriets beregninger vil lovforslaget reducere antallet af dagpengemodtagere med baggrund i tredjelande med 1.500 personer. Til gengæld ventes forslaget også at ramme mindst 20.000 nuværende a-kasse-medlemmer, der på et tidspunkt har arbejdet eller boet i udlandet. F.eks. missionærer og ansatte i hjælpeorganisationer i Afrika.

Et andet område er de børn, der har måttet forlade familie, klassekammerater og fodboldtræning, fordi de har fået afslag på deres ansøgning om opholdstilladelse. Senest den 13-årig thailandsk pige ved navn Mint der fik afslag med den begrundelse, at hun ikke er ”integrerbar”. Inden hun blev udvist. Mint boede i Køge med sin thailandske mor, danske stedfar og lillebror; dernæst har hendes biologiske far ikke forældremyndighed over Mint. Læg så til at faderen, ifølge en thailandsk lægeerklæring, har en bipolar lidelse og sandsynligvis vil agere voldeligt og aggressivt. Men alt det skal der ikke længere tages hensyn til, ifølge Inger Støjberg (V), der er den ansvarlige minister på området.

I et lidt længere tidsmæssigt perspektiv søger vi som samfund samtidigt at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, fordi rekrutteringsgrundlaget blandt vores egne er for lille. Velfærdssamfundet vil ganske enkelt gå mere eller mindre i stå, i mangel på ’hænder’, hvis ikke vi får tilført arbejdskraft udefra.

Vi har strammet det såkaldte tilknytningskrav, for på den måde at afholde familier i at ’komme til landet i hobetal’, samtidigt med, at vores reelle behov for kvalificeret arbejdskraft er støt stigende.

Som kristne må vi fastholde, at det kun er rimeligt, at der tages familievenlige hensyn til de nye samfundsborgere vi i andre sammenhæng tager imod. En vellykket integration forudsætter respekt om familien.

Dem der kan og vil bidrage til samfundets udvikling, skal der reelt være plads til i Danmark. Det gælder dem der har været rejst ud for at arbejde i tredjeverdenslande i en studie- eller arbejdsmæssig sammenhæng, og det gælder dem, der som børn er kommet med en af deres forældre til landet, i forlængelse af moderens eller faderens nye kærlighed til en dansk ægtefælle. Alt andet er uværdigt.

Trods alt har vi i Danmark aldrig været økonomisk rigere, end vi er det i disse år. Det vil derfor klæde os en hel del, hvis noget af vores overskud, bliver vekslet til en større grad af medmenneskelighed.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk