DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Er den digitale udvikling ved at blive vor tids Titanic?

10 maj. 2017

Er den digitale udvikling ved at blive vor tids Titanic?

Vores politiker taler varmt for. Selve kernen i vores samfundsudvikling er knyttet uløseligt op til digitalisering mig hér og digitalisering mig dér. Robotløsninger og digitale værktøjer indtænkes i alt fra plejesektoren til fabrikkers produktionslinjer. Og meget godt er muligt at opnå ad den vej. Men som med så meget andet rummer også denne mulighed en bagside. Det hører vi blot for lidt om; denne sårbarhed, som følger med vores fagre nye verden.

For mens opmærksomheden mest er rettet mod gevinst og potentiale ved de nye muligheder, så viser sårbarheden sig hver gang nogen lykkes med at bryde ind i systemerne. I den forbindelse udtalte Svend Brinkmann til DR NYHEDER den 3. maj: - Vi har automatiseret, og vi har kæmpe mængder af data om alt muligt. Pludselig bliver det hacket, og så viser det sig, at alle vores små gradvise skridt henimod øget sikkerhed er vand ved siden af den usikkerhed, der åbner sig, når nogen trænger ind og kan kontrollere systemet.

Vi skaber i disse år alle mulige store infrastrukturer med software i. Det kan være vand- og energiforsyningen og andre ting, vi er afhængige af, som vores sundhedssektor eller bankforbindelse, eller noget helt femte. De kan blive hacket, og så kommer vi til at mærke det. Vi har gjort os sårbare og stoler alt for naivt på de fremskridt og muligheder teknikken umiddelbart giver os her og nu.

Måske har vi reelt intet lært, af tidligere tiders ulykker, som følge af en naive tro på ny teknik? For eksempel Titanic ulykken i 1912.

Titanic var sammen med søsterskibet Olympics sin tids største menneskeskabte objekt, der kunne bevæge sig, med Titanic som det største skib, da det var tungest. Skibene blev skabt i en euforisk tid med en ukuelig fremskridtstro. Ved hjælp af nye metoder, der igen stillede nye skærpede krav til effektiviteten i processerne, blev byggetempoet på Titanic forceret. Dét medførte, at leverandørerne ikke kunne følge med, hvorfor værftet på visse områder indkøbte sekundavarer. Og da det samtidig kneb med at finde tilstrækkeligt mange specialuddannede og erfarne nittere til arbejdet, måtte man i virkelighedens verden gå lidt på kompromis. Kun de mest krævende samlinger blev lavet af stålnitter, resten af mere skrøbelige jernnitter. På overfladen så alt ellers godt ud, og i teorien kunne sejladsen ikke gå galt, så bl.a. på antallet af redningsbåde gik man nye veje, så der kun var plads til ca. halvdelen af alle dem der var ombord.

Da skibet sank den 14-15. april 1912 og 1514 mennesker (68 pct. af de ombordværende) omkom, blev det efterfølgende et symbol på den tids undergang med en naiv fremskridtstro, hvor den sunde skepsis måtte vige for ’de indlysende nye teknikker med deres fantastiske muligheder’. I 1978 skrev den svenske sanger og sangskriver Mikael Wiehe sangen "Titanic". Her blev skibet brugt som allegori på det moderne menneskes autoritetstro, hvad angår det teknologiske fremskridt: Vi går til bunds/hvor vi står/men flaget/det går i top.

Er vi ved at begå en ny teknologisk brøler der kan lamme hele vores samfund?

Respekt om, at vi skal forstå at bruge de muligheder som udviklingen giver. Men vi skal have hånd i hanke med systemerne, så samfundet ikke ender med at blive ekstremt sårbart. Tvinges forandringerne igennem med mange kompromisser og i et forceret tempo, går vi måske ombord på det der kan ende med at blive vores tids digitale Titanic?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil her i midten af maj sætte sig for bordenden, i det såkaldte disruptionråd, for at finde svar på, hvordan danskerne trygt kan gå fremtiden i møde og skabe et erhvervsliv og et samfund, der er foran på alle områder, med blikket stift rettet på de nye teknologisk fremskridt og digitale løsninger.

Globaliseringen, digitaliseringen, den fjerde industrielle revolution, automatisering, kunstig intelligens og robotter, ja, det skal vi forholde os til – kritisk! Ikke afvisende eller vrantent, men med vilje til at tænke alle aspekter med ind i fremtidsscenariet. For hvis sikkerheden ikke er i orden, hvor sårbare bliver vi så i fremskridtets og udviklings navn? Og hvad med det menneskelige aspekt – på godt og ondt – skal det ikke også medtænkes?

Vi har brug for, at hele paletten endevendes når drøftelserne og evalueringen af fremtidens muligheder i den digitale verden undersøges. Ellers risikerer vi for meget. - Så forcer ikke konklusionerne Løkke, men pas godt på Danmark! 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk