DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Løkkes ’Tyve25-plan’ og morlille kan ikke flyve

7 sep. 2016

Politik er en verden med en – for almindelige mennesker – egen logik. Regeringens ’tyve25-plan’ har tydeligt demonstreret hvordan en politisk overskrift der f.eks. lover 250.000 i job, reelt handler om 31.000 nye job, når tallene ses efter i sømmene. En anden udmelding, der har fået mig til at mindes Ludvig Holbergs komedie Erasmus Montanus fra 1723, hvor den studerte bondesøn bl.a., ved syllogisme opstiller to præmisser og af dem drager en konklusion som lyder: "En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. Ergo er morlille en sten!"; sådan minder politikernes retorik mig voldsomt om Erasmus Montanus forfejlede, arrogante og bedrevidende konklusioner.

Meldingen er nemlig den, at f.eks. en ”fattigdomsgrænse er en socialpolitisk blindgyde, hvis man ønsker at stille skarpt på sociale problemer i Danmark, ifølge Karen Ellemann (V). Hun mener, at afsavn ikke nødvendigvis hænger sammen med økonomi, da bl.a. psykiske lidelser også kan føre til afsavn for børn af forældre, der har en psykisk lidelse.” Øh, hvordan hænger det lige sammen?

Desuagtet ved man at indtægt, eller mangel på samme, direkte har en afgørende indflydelse på om fødselsdagsfesten i weekenden bliver droppet, fordi der ikke er råd til en gave. Eller om de hullede bukser ikke bliver skiftet ud, fordi det er der heller ikke råd til. Eller om besøget hos tandlægen helt bliver sparet væk. Her handler det altså om for få penge, og ikke om en psykisk lidelse!

Fair nok at nogle politikerer har en vision om, at der skal værre et større spænd mellem rig og fattig i Danmark, men lad dog være med at postulere, at det sker uden omkostninger i den sidste ende. Regeringens 2025-plan vil notorisk skabe flere fattige i landet. Det kan der ikke være nogen tvivl om.

Det er et faktum at:

• De offentlige finanser er holdbare, og der burde være plads til fortsat velfærd.
• Danmark har i 25 år haft overskud på betalingsbalancen. Vi har over 900 mia. kr. til gode i udlandet. Det svarer til, at hver eneste dansker har ca. 160.000 kr. til gode i udlandet.
• Dansk økonomi vurderes af udlandet som særdeles stærk, holdbar og stabil. Derfor er Danmark medlem af den lille, eksklusive AAA-klub på kun ca. 10 lande i verden.
• Vi får flere og flere fattige i Danmark.
• De rige i Danmark bliver rigere og forskellen mellem rig og fattig bliver større og større i disse år.
• Der er ingen samfundsøkonomisk begrundelse for f.eks. at hæve pensionsalderen tidligere end planlagt.
• Der er allerede vedtaget reformer, som tilpasser pensionsalderen til levealderen, og Danmark vil få Europas højeste pensionsalder. Flere seniorer bliver allerede længere på arbejdsmarkedet end til folkepensionsalderen. Og endnu flere vil gøre det fremover.
• Hvis pensionsalderen hæves hurtigere, vil flere få problemer med at arbejde så længe pga. nedslidning og dårligt helbred.
• Skattelettelserne til de rige er permanente, mens incitamentsordningerne til f.eks. de langtidsledige er tidsbegrænsede.

Når politikerne ikke vil måle objektivt på hvor mange der f.eks. lider afsavn pga. en lav årsindtægt, fordi andre også lider afsavn pga. f.eks. sygdom, ja så drager de fejlagtige konklusioner på baggrund af flere præmisser, der reelt ikke har noget med hinanden at gøre.

Mere end noget andet har vi brug for fair og sammenhængende argumenter, der giver et retvisende billede af virkeligheden. I øjeblikket manipulerer regeringen med tal og argumenter, når f.eks. 250.000 job gøres til en mulig jobfremgang, alt imens det reelt kun handler om 31.000 nye job, hvis såfremt i fald. Og når et begreb som fattigdom benægtes som en virkelighed i Danmark, fordi afsavn der skyldes andet end pengemangel, også eksisterer, ja så er det næsten som om nogen prøver at ophæve tyngdeloven.

Ét er, at nogle ønsker en mere liberal samfundsmodel i Danmark. Noget andet er, at fordreje virkeligheden, når spørgsmålet handler om prisen for at lave om på samfundet. Her skævvrides debatten i mine øjne voldsomt i øjeblikket, fordi fakta benægtes og virkeligheden fortegnes. I min optik er det at lyve!

Jeg har en opfattelse af, at når helbredet svigter, skal den enkelte kunne forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. Jeg mener også, at vi skal skabe et arbejdsmarked, hvor fysisk og psykisk nedslidning forebygges og reduceres, så jo højere pensionsalderen bliver, desto mere har vi brug for et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked. Jeg tror også vi skaber en større grad af utryghed, ved at skabe en større fattigdom i bunden af samfundet, og jeg mener, det er vigtigt, at en omlægning af skatten er fordelingsmæssigt afbalanceret for alle befolkningsgrupper. Alt sammen på baggrund af min kristne tro og overbevisning.

Jeg ønsker ikke at plædere for hverken den ene eller den anden side af Folketinget, men jeg bliver indigneret når fakta benægtes og når nogen forsøger sig med syllogisme og vil bilde mig ind at: "En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. Ergo er morlille en sten!" 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk