DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Man ser kun rigtigt med hjertet

7 aug. 2016

»Man ser kun rigtigt med hjertet!«

Den tidligere formand for Det Etiske Råd, Jacob Birkle, stillede i Kristeligt Dagblad for noget tid siden spørgsmålet: Hvad er den største etiske udfordring i vores tid? Ifølge Jacob Birkle ligger svaret i vores optik; vores evne til at se. Vores blik for de andre og den anden især. Vi er blevet en nation af nære fremmede. Aldrig har vi kommunikeret så meget og med så mange, men det sker på afstand. Ofte er vi tæt på, når vi er langt væk, og langt væk, når vi er tæt på.

Desuden lever vi i et service- og velfærdssamfund, hvor service ofte er en hjemmeside, og velfærd er en robotstøvsuger.

Problemet er, at vi let kan komme til at forse os på hinanden. I trafikken skal man se sig for, men blandt mennesker kan man let forse sig. Det at forse sig betyder, at man ikke ser den anden, men ser en bestemt anden. Vi møder ikke mennesket, men derimod en omkostning, en udgift eller mennesket som en bestemt profession eller et køn.

Den anden er blevet låst i en kategori på forhånd. Man har stirret sig blind på den anden som noget bestemt. Vi kender udtrykket at forse sig på et nyt hus, hvilket betyder, at huset kun betragtes på én måde i et bestemt lys. Men når det gælder mennesker, er det reelt værre.

At forse sig på mennesket er den værste forseelse. I dag forstår vi ordet forseelse som noget, der ofte skader én selv. Forseelsen forstået som det at glemme noget eller tabe noget, jeg dermed mister. Men forseelsen af den anden er straks værre, da jeg både mister blikket for den anden, men også mister mig selv.

Et vigtigt etisk spørgsmål vi skal stille er: Hvad med den anden? Og opgaven består ikke i et blindt svar, men i at se den anden. Barmhjertigheden viser sig, når vi ser hinanden, men mistes, når vi forser os på hinanden.

I denne tid, hvor den genuine sammenhængskraft i Danmark er svækket, og det politiske system er i krise, opstår der stærke strømninger både i bunden af samfundet og i toppen for en negativ afgrænsning. Vi forser os på hinanden i disse år i voldsom grad. Og når man ikke længere kan identificere sig positivt, så gør man det negativt oftest gennem aggression overfor ’de andre’.

Jesus stiller i Lukas 11 en præmis op, som vi i dag har brug for at forholde os til. Han siger: »Dit øje er legemets lys. Når dit øje er klart, er også hele dit legeme lyst; men er det mat, er også dit legeme mørkt. Se derfor til, at lyset i dig ikke er mørke!«

Hvordan ser vi på hinanden? Forser vi os eller ser vi hinanden klart – i barmhjertighedens lys?

Vi ved, at Gud har skabt os til at have fællesskab med ham, såvel som sammen med hinanden. Ja, al redeligt, medmenneskeligt fælleskab har sit udspring i Gud og i den kærlighedens orden, der udspringer af ham. I 5. Mosebog er der et tankevækkende afsnit, hvor Moses udfordrer Israel til at vælge livet. Det lyder: Moses sagde til hele Israel: »Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.« 5 Mos 30,15-20

I den Lille Prins af Antoine de Saint-Exupéry, findes en anden fantastisk præcisering af hvad der skal til for at vi mennesker rigtigt kan se hinanden. Der står: »On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.« Dette betyder i al sin enkelhed, at man kun ser rigtigt med hjertet!

Vi har brug for at vende os til Gud, hvis vi skal møde hinanden med barmhjertighed, og så vi kan se klart på livet og på hinanden.

Vi må forstå at al uklarhed, al misforståelse, al vranglære opstår, når mennesker vil adskille, hvad Gud har sammenføjet. Vores udfordring er at holde sammen på, hvad Gud forener: guddomsliv og menneskeliv, menighedsliv og folkeliv, gudstjeneste og hverdag, forkyndelse og erfaring, kors og opstandelse, øjne og hjerte! Så vi lærer at se rigtigt med hjertet! 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk