DAGENS ORD: ”Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel,” Judas 24:24

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Fri os for fordomme!

30 jun. 2016

Fordomme og dét at møde andre med en forudfattet, ofte negativ holdning, der er dannet på et mangelfuldt eller forkert grundlag, er usagligt. Det kan ordentlige og veluddannede mennesker da vel ikke finde på? En usaglig og umenneskelige tilgang til andre skal modarbejdes hver gang den viser sig, ikke sandt? Alt andet er urimeligt og i sidste ende fordummende for alle parter, det kan vi vel være enige om?

I det offentlige rum mødes kristne, der tror på Jesus i en oprindelig kontekst, oftest af fordomme fra medborgere, journalister, intellektuelle og højtuddannede. Tror man på Jesu fysiske opstandelse, på bibelens vidnesbyrd og kommer man fra en gruppering, der kan påhæftes betegnelsen konservative kristne, ja så mener 60 procent af danskerne, ifølge en nylig undersøgelse, at vi ofte er meget snæversynede som mennesker. Og ja, jeg skriver vi, for jeg hører med til dem, der f.eks. tror på Jesu fysiske opstandelse og på bibelens vidnesbyrd, men gør det mig til et snæversynet menneske? Åbenbart, i et flertal af danskernes øjne!

Når mange møder kristne der tror på Jesus Kristus med fordomme, så skyldes det uvidenhed. I dagens Danmark er det så som så, med den viden irreligiøse medmennesker har om kristentro. Den religiøse virkelighed er der kun lidt eller ingen berøring med i folkeskolen. Endnu mindre på gymnasiet o. lign. Er det samfundets skyld? På ingen måde – her må vi kristne gribe i egen barm!

For nyligt måtte Radio24syv, plus efterfølgende mange andre medier, der ukritisk havde ’sakset’ fra Radio24syv, bringe et dementi, om en kristen forening fra Silkeborg, der hedder Agape og som ønsker at hjælpe mennesker der oplever at livet gør ondt. Radio24syv erkendte, at deres oprindelige historie om foreningens syn på homoseksuelle, indeholdt en række alvorlige fejl, misforståelser, mulige fejlfortolkninger og overdrivelser. Ja, miseren var så stor, at historien blev trukket tilbage og ikke kan anvendes eller tillægges betydning.

Tænker det har gjort ondt på en eller anden i redaktionen? Ingen journalist bryder sig om at blive udstillet som uvidende!

Desværre er Radio24syvs fordomsfulde første automatreaktion om hvad kristne tror og tænker, langt fra enestående. DR undskyldte for et par måneder siden sin oprindelige fremstilling af en frikirkelig lærer fra Mariager som ’religiøs fanatiker’ fordi han ifølge en lesbisk kvinde havde generet hendes familie. Da DR og mange af de danske journalister fra andre forskellige medier, stolede mere på kvinden end på manden (angiveligt fordi han er medlem af byens Pinsekirke) blev grundfortællingen, at der var tale om en hadforbrydelse mod det lesbiske par. Og ja, i udgangspunktet er ’den offentlige menings’ automatreaktion, at medlemmer af f.eks. pinsekirkerne er snæversynede og har et forkvaklet forhold til sex. At sagen efterfølgende faldt og journalisternes vinkling af historien viste sig at være et fejlgreb, er et andet eksempel.

Nu er det ikke specifikt danske journalisters kvajehistorier der er interessante, men mere det dybere problem de afspejler. Når irreligiøse mennesker tænker kristne ind i fordomsfulde sammenhænge og f.eks. mener at kristne traditionalister ikke kan lide homoseksuelle, at vi har et forkvaklet forhold til sex, er imod de fremskridt som mange ikkekristne har bidraget med osv., så er der tale om fordomme og diskrimination.

Vel, der kan findes historiske belæg for, at den eller den person har udtrykt sig fordomsfuldt, men fordi han eller hun har troet på noget af det samme som jeg tror på, skal jeg vel ikke af den grund på forhånd puttes i kassen med gruppen af meget snæversynede mennesker i Danmark?

Nu går der ingen skår af mig som menneske hvis jeg får påklistret en fordom, der ikke har hold i min egen virkelighedsopfattelse. Problemet er blot, at vi allesammen begynder dialogen med hinanden som fordummede mennesker, når vi tillader fordomme og uvidenhed, at få plads i vores forestilling om hinanden. Ja, vi bremser og hindrer den konstruktive og udviklende dialog, når vi i billedet af dem eller den vi deler samfund med, på forhånd fæller dom over deres holdninger, intellektuelle formåen, livsførelse m.m. Vores fordomme om hindanden bringer os intet godt. Det gælder kristne såvel som ikkekristne.

I disse år, hvor den antireligiøse holdning sætter sit præg på journalistikken, forskningen m.m. skal vi kristne bede og håbe på, at viden og fordomsfrihed i sidste ende vil vinde over uvidenhed og forudfattede meninger, også blandt de irreligiøse i samfundet.

Kristen eller ikkekristen, vi kan alle blive klogere af disse Jesu ord: ”Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes.” Luk. 6 37.

Som om Jesus kender os - som om han forventer, vi kunne finde på at dømme hinanden på forhånd. Nej vel?


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk