DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Tro, håb og kærlighed

27 mar. 2016

Mens det endnu var mørkt, skete dét. Maria Magdalene kom ud til graven og så, at stenen var flyttet fra indgangen. Panik. Det forventelige kan ikke fastholdes, og hverken hun eller vi skal igen vide os sikker!

I gravens hule blev der tændt et livets lys ved Helligånden, tidligt, søndag morgen.

Gud vækker menneskeheden fra selvfølgelighedens slummer med udsagnet: ”Kristus er opstanden! Ja, han er virkelig opstanden!!” Dette faktum; denne opstandelse, er verdens mest skelsættende begivenhed efter livets opståen på jorden. Intet mindre.

Påskemorgen er Gud på spil og kalder på dig. Han der sagde: ”Lad de døde begrave de døde!”, har sejret over døden. Ikke i en overført betydning, nej i konkret form. Her udfordres enhver til at bevæge sig ud af tryghedszonerne; et stille ”vov at tro, hér hvor dine fastlåste erfaringer kommer til korte,” viskes i øret på dig.

Dagene op til påskesøndag er fyldt med alvor, ensomhed, svigt og svig, smerte, lidelse og ubærlig død.
Jesu død, tidligere på ugen, rummer al den tragedie, som ethvert menneskes død rummer, når alt håb synes ude. Men samtidig var hans død langt mere gennemgribende og rystende. For på korset døde Guds søn, og Gudfader var uden for rækkevidde. Det levende ord talte ikke længere. Al kommunikation mellem himmel og jord var afbrudt. Åbenbaringens lys i verden slukket. Jesus, der viste os Faderens ansigt, var blevet en fortabt og var henvist til de fortabtes sted.

En af de vigtigste sætninger i den kristne tro er: ”Jesus døde for mig.” Den giver reel mening påskemorgen, for her skinner lyset i mørket så overvældende, at mørket ikke kan stå det imod. Påskens lys skal oplyse og erkendes, så vi selv bliver kanaler for Guds nåde og lever rummeligt, modigt, bevægeligt – frem for alt generøst!

Påsken er et mysterium, ja, men ikke et utilnærmeligt ét af slagsen. Tværtimod, påsken er indgangen til Gudslivet for dig og mig; et afsæt ind i et fællesskab af liv og kærlighed. Her kaldes vi til at anskue livet på livets præmis. Vi ejer ikke livet – livet ejer os. Her drejer det sig ikke om at have ret, men om at bevæge sig i ret retning. Her kaldes du og jeg til at tro på Kristus, så vi udlever livet i tro, håb og kærlighed, og er Kristus-tro på Åndens vilkår.

Påskens evangelium er for den, der vil leve og tro på Gud midt i verdens tumult, med sanserne åbne! Påskens budskab forandrede positivt mennesker for to årtusinder siden – og gør det den dag i dag.

Kristus er opstanden! Ja, han er virkelig opstanden! Tør du tro det? Vil du møde ham?


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk