DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Fred til mennesker med Guds velbehag

17 dec. 2014

Juletiden er godt nok også en fredsforstyrrer. Sådan er det blevet. Vi bruger flere penge end sædvanligt og vi er ofte fortravlede. Vi søger måske også at leve op til alverdens forventninger? Vi vil det skal blive så godt som muligt, men glemmer måske det vigtigste. Vi skaber rammerne og søger en stemning. Vi gør en masse. Vi vil så meget. Julen er vel ikke i sig selv problemet, men den udstiller vores tænkning og handlinger.

Vi performer. Dette engelske ord er et begreb i tiden, performance-management, performance-kultur, performance-tænkning osv. Det gælder også i kirkerne.

Ordet performance betyder udførelse, fremførelse, præstation, optræden, opvisning o.l.’ To perform’ betyder: udføre, resultater, gøre, optræde, forestille, præsentere o.l. I kunstsammenhæng er ordet også knyttet til begrebet ”live art” hvor det afgørende er selve fremførelsen, det sceniske nu. Hér forsøger man at nedbryde skellet mellem liv og kunst. Performance er form frem for indhold. Karakteristisk for performance er, at den kræver et publikum og at den kan overbevise, så et uvirkeligt handlingsforløb tages for gode varer.

Er vi fanget i en performance-fælde? Hvad er der blevet af vores autenticitet? Er det Guds tanke med os, at form skal stå over indhold?

Nej, alt som er falskt og forstillet er Gud imod. Jesus Kristus sætter mennesker over former og regler, ånd over bogstav, liv over religiøs tænkning.

Går vi til juleevangeliet som Lukas fortæller det, så er himmelens glade budskab, at frelseren er kommet, Kristus, Herren. Og den himmelske sang og lovprisning af Gud ved Jesu fødsel til hyrderne på markerne, ved Betlehem, skete med ordene: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Budskabet gælder alle, der vil lytte og forholde sig til, at frelseren er kommet. Ordet frelse er knyttet til et begreb fra den verden, hvor man holdt slaver. Frelse betyder ’fri hals’. Kristus er kommet, og med ham kan vi blive sat fri af slaveri – i relationer og i vort inderste væren. Guds tanke er, at vi hver især skal være så frie, at vi helt igennem er i stand til at være den, vi giver os ud for. Hverken mere eller mindre. At vi er ægte, pålidelige og troværdige. At vi er autentiske. Viljen og lysten til at være ægte er ikke nok, vi må have Kristus med, for i ham lukkes livet op for os. Gud gjorde det muligt, og Gud gør det stadigvæk muligt for os, at lukke frelseren ind i vores verden, ind i hjertes inderste.

Fred til mennesker med Guds velbehag. Guds velbehag? Ja, i tro og tillid til dét Kristus har gjort, og er for os, forløses himlens fred ind i vore liv. Her er det ikke os, der skal præstere, optræde eller udføre en hel masse. Tværtimod. Vi skal tage imod alt det, Gud har beredt for os. Så er det ikke længere os, men Gud, der forløser livet i os. Ja, Guds kærlighed og nåde skal være grundvolden i vore liv.

Hvad bliver der så af alt vores eget? Vi må give slip på det, for at få det igen af Gud, i dets autentiske ramme, på den ægte måde. Derfor blev Kristus født. Derfor er der grund til at holde den kristne jul i hævd. For i kærlighedens rige står indhold over form.

Guds rige modtages i tro, dag for dag, igen og igen, i lyset fra Guds ord, sådan som Helligånden giver os indsigt og guddommelig selvforståelse og forståelse af livets opgaver og ansvar.

Ja, jo mere vi berøres af livet, kærligheden og alt det der er ægte, jo mere latterligt og trist virker alt det, der er form over indhold.

Kristi fødsel ind i verden er Guds opgør med menneskehedens løgne og selvfiksering. Er julen derfor ufredelig og uden reelt indhold, så er det vigtigste gået tabt for os i vore anstrengelser. Er juleevangeliet blevet transformeret om til et romantiseret krybbespil eller til en julekrybbe, så er alvoren ved den kristne jul gået tabt for os. Er kirkens handlinger og forkyndelse mere optræden og fremførelser, end liv og troværdighed, så er også den endt i performance-fælden.

Kristi fødsel er miraklet, der binder os sammen med ham ved hvem alt er blevet til. I ham er det lys, vi hver især har brug for, for at folde livet ærligt og reelt ud. Lyset fra ham overvinder mørket. Ved Kristus er vi blevet Guds børn og Gud er vores himmelske far, der møder os i nåde og sandhed.

Det er hverken romantik, skuespil, eller forstillet virkelighed. Det er ægte liv. Kristus gav alt han var, for at vi må opleve, at få Guds velbehag over vore liv. Juleevangeliet er blodig alvor og aldrig rundet af performance, men derimod fred til mennesker med Guds velbehag.

Glædelig jul


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk