DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Hvordan bliver jeg en kristen?

28 feb. 2014

En kristen, er et menneske, barn eller voksen, der tror, at Jesus Kristus er Guds søn og verdens frelser.
Hvis du gerne vil være en kristen, så er her en kort definition og vejledning:

”Omvend jer – for Guds rige er kommet nær!” Er et af de budskaber Jesus lagde vægt på i sit arbejde. I dette finder du det centrale i kristendommen. Ethvert menneske skal vende sig væk fra selviskhed, egoisme og alt hvad det føre med sig, og overgive sig til Gud.

Ved at erkende, at ’jeg har brug for at blive reddet, at blive udfriet, genoprettet, helbredt – frelst – vender jeg mig mod Jesus Kristus – mod lyset, sandheden og kærligheden – mod livets ophav. For at komme ind i en ret indstilling til livet.’

I Bibelen står der bl.a. ”…alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.” Når et menneske begynder at forstå sig selv i det lys, går det op for ham/hende, at han/hun har brug for en frelser.

Jesus Kristus er denne frelser. I Johannes Evangeliet’s kapitel 3 vers 16 til 21 står der: ” For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.”

Et andet sted – i Efeserbrevet kapitel 2 vers 8 til 10 står der: ”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.”

Vores ansvar er at åbne op for det vi hører, ser og forstår. At vi hver især beder Jesus Kristus om at blive herre i vores liv, oprigtigt, ærligt og redeligt. I denne handling møder Gud os med sin åbenbaring og skænker os tro.

Frelsen kommer fra Gud på grundlag af Jesu offer på Golgata kors. Frelsen modtages som en nådegave, frit og lige af alle, som tager imod, uafhængigt af evner, alder eller stand.

”Vi elsker, fordi Han har elsket os først!”

Derfor kan du frimodigt bede:

”Jesus, jeg vil vende mig bort fra alt det onde og vende mig til dig.
Tag mig og alt mit i dine hænder og omvend mig, så jeg bliver omvendt.

Jeg beder dig om at være Herre i mit liv fra denne stund.
Hjælp mig at tro på dig og følge dig.

Jesus Kristus, jeg bekender, at du er min Herre, frelser og Gud.
Jeg takker dig, at din død og opstandelse gør, at jeg er tilgivet og at jeg fra nu af, må leve mit liv i dit rige.

I Jesu Kristi navn. Amen”


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk