DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Gør op med frygt, på de danske arbejdspladser!

19 okt. 2012

Hver tredje danske lønmodtager frygter at miste sit job. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, på baggrund af tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, viser at lønmodtagernes oplevelse af at føle sig værdsat på jobbet er på hastigt retur. Mennesker oplever, at arbejdspresset stiger og usikkerheden om, hvorvidt man kan følge med, bliver større. Også blandt akademikerne er der stor usikkerhed. Her er hver fjerde bange for at miste jobbet.

Fra 2005 til 2010 er de negative udslag vokset med knap 10 procentpoint. Den dårlige trivsel og frygt går både udover det arbejde, man udfører, og samværet mellem kollegaer. Det er belastende for mennesker, hvis de er bange for at miste deres job og går rundt på en arbejdsplads, hvor de ikke føler sig anerkendt. I en tid, hvor succes på arbejdsmarkedet er altafgørende for samfundet, og nu hvor mange må indstille sig på at blive længere tid på arbejdsmarkedet, skal der sættes ind over for det, der skaber frygt og usikkerhed. Det store løsen i tiden handler om at sikre et bedre arbejdsmiljø. Men siddeordnet dette tidspolitiske begreb, findes der en evangelisk sandhed, der fortjener opmærksomhed, nemlig et opgør med årsagen til frygt.

I Johannes første brev skærer apostlen ind til benet, og spørgsmål om frygt sættes i sammenhæng med straf og en manglende oplevelse af, at være elsket. ”Elsket” er i forhold til arbejdsmarkedet et stort ord, men for at forstå hvilken værdimæssig relevant betydning dette begreb rummer i forhold til tidens problemstilling, skal præmissen accepteres. Naturligvis i en kontekst der forudsætter, at ordet er tømt for eros og interpersonelle attraktioner, som vi kender det på familieplanet.

Kærlighedsbegrebet i forhold til vores arbejdsplads, rummer venlighed, medfølelse og hengivenhed, foruden loyal og godgørende omsorg til gavn for andre. Kærlighed er en forudsætning for overlevelse og sammenhold mod trusler og udefrakommende fare, på samme måde som frygt også kan være det, men ud fra det diametralt modsatte udgangspunkt. Kærlighed bygger på tillid, mens frygt bygger på mistillid. Tillid til andre er en forudsætning for frihed.

Før Johannes definerede at ”kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf” talte han også om, at vi skal kende forskel på ”sandhedens ånd og vildfarelsens ånd”. I en evangelisk kontekst handler dette først og fremmest om Guds ånd kontra verdens ånd. Men også i et arbejdsmarkedsmæssigt perspektiv giver det mening, at tale om sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. For hvilke værdier skal arbejdslivet bygge på? I vor liberale tidsalder, hvor deregulering af regelsæt er trenden, ”hvor enhver er sin egen lykkes smed” er mantraet og hvor flere og flere søger at udtage ”de hurtige gevinster”, må nogen ret beset betale en pris, et eller andet sted.

Det er en vildfarelse, hvis arbejdslivet og indretning resulterer i frygt og utryghed. Og det er sandt og rigtigt, når det gode fremmes. Som kristne kan vi have flere meninger om hvad der er den rette politik, men ikke om hvad politikken gør ved mennesker. Vores mål er, uanset at der skal tjenes penge, at kærligheden mellem mennesker bliver mere varm og levende. At tilværelsen bliver rigere på mere end materielle goder.

Tiden higer efter langsigtede og bæredygtige løsninger, der fremmer sammenhængskraften mellem mennesker. Bibelen har en utvetydig melding: ”Hvis nogen siger: ”Jeg elsker Gud, ” men hader (tilsidesætter) sin broder, er han en løgner; for den der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set.” Uden oprigtig venlighed og medfølelse, kan intet forhold af blivende værdi opbygges og eksistere. Uden tillid og kærlighed fare vi vild. Uden at ville kærligheden ødelægger vi hinanden. Også på arbejdsmarkedet.

Henrik Frimand-Meier
19. oktober 2012 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk