DAGENS ORD: ”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; v2 her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.” 1 Korinter 4:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Preben Brohus

Netpræst

Preben Brohus,

Mail: p.brohus@apostolic.dk

 

PÅ HAM SKAL I TÆNKE….. (Hebr. 12:3)

1 mar. 2008

Man antager, at omkring 3 mil. mennesker var på tæerne for at hylde Jesus på denne søndag – Palmesøndag. Årsagen var, at det var forud for påsken – derfor var der mange på vej til Jerusalem for at fejre højtiden.

Det er en ejendommelig beretning. Og det kan vi netop se – i historiens lys.
Der sker jo det, at de mange mennesker tiljubler Jesus som Konge – selv om transporten af Ham ikke just ser kongelig ud. Hans transportmiddel er et æselføl.
Det som er talende ved beretningen, finder vi, når vi kobler den sammen med beretningen om Påsken.

Hvorfor det? Jo – sammenhængen taler noget om os menneske. Én dag er man for og næste dag er man imod. Tænker man Palmesøndag-jublen sammen med ensomheden omkring Jesu vandring ud mod Golgata, hvor han nærmest gik alene og bar på sit kors, så må man sige, at atmosfæren vendte totalt. Palmesøndag blev Jesus hyldet som en konge. Palmegrene og tøj ble kastet foran ham, Mennesker råbte og tiljublede Ham. Han kunne virkelig føle sig tiljublet. Det virker da også som sand tilbedelse. Var det en ægte tilbedelse?
Ser vi på, hvad der skete med Jesus efterfølgende, ja så virker det ikke, som om tilbedelsen Palmesøndag var sand. På vej ud mod Golgata kunne det se ud som om det var en slagen mand, der gik der. Han var pint og forslået. Kraftesløs og udmattet.
Langt tilbage gik hans gode medarbejder – håbløs forpint. Peter. Han må have følt, at han havde svigtet. Der langt forude gik den mester, til hvem han havde betroet sit liv. Han havde nærmest lovet at give sit liv. Her gik han og tænkte….

Hvor var den mængde af mennesker henne – alle dem som tiljublede Jesus Palmesøn-dag. De var der ikke. Hvor var deres sikkerhed. Var det mon sandt, det Jesus siger et andet sted i Evangelierne:
Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred.
Men nu er det skjult for dine øjne. Lukas Ev. 19:41.
Var det virkelig sandt, at de ikke vidste, hvem det var de tiljublede.

Det er vigtigt for os, at vort trosliv ikke alene er baseret på følelser og stemning, men at vi også ser hans trofasthed midt i smerte og ensomhed.

Kristenlivet er jo en blanding af store, fantastiske oplevelser, men også en del smerte og frygt. Det konstaterer man efter et langt liv sammen med Ham. Det er nu engang sådan, at vi lever her som mennesker med alle de begrænsninger, som vi nu har. Der er vi ikke altid fremme i skoene – der er også tider, hvor det slæber lidt på.

Det kan godt være at søndag morgen i Guds hus giver en følelse af glæde og ekstra mod. Men har vi ikke alle oplevet, at når vi så kommer ud i det daglige hverdagsliv, så kan der mange gange være langt mellem den personlige begejstring. Det betyder ikke at oplevelsen i Guds Hus er værdiløs – tværtimod. Det er vigtigt at vi ’tanket op’ i ens kristenliv.

Hvad opfordrer biblen os til:
Ja, på Ham som har tålt en sådan modsigelse af syndere, skal I tænke,
for at I ikke skal blive trætte og medløse i jeres sjæle.

Når vores tid dukker op med modløs og problemer, så tænk på Jesus, som udholdt det hele, - også falskheden i tilbedelsen. Lad os stå i sand tilbedelse af Ham – trods det vi føler.

Han er den samme i går, i dag og i morgen og næste dag – ja de kommende mange dage og år.

Guds fred.
Preben Brohus








Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk