DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Tag vare på ånd, sjæl og legeme

16 feb. 2008

Tomhændet kommer vi ind i denne verden – og tomhændet skal vi gå herfra.

Dette gælder for vores legeme og med de materielle ting. Men anderledes forholder det sig, hvis vi nu inddrager hele mennesket. Mennesket som bestående af ånd, sjæl og legeme.
Gennem historien, i forskellige religioner, og selv inden for den kristne tro, har vægtningen af disse tre elementer skiftet en del. Som jeg læser min bibel, tror jeg dog på, at det som med så mange andre ting her i livet, gælder om, at vi har en sund balance.

Legemet


Tomhændet kommer vi hertil….. Men det fratager os ikke et ansvar for, at behandle vores legemer ordentligt. Legemet er nu engang den fysiske ramme, som Gud har givet os. Ikke bare som en nødløsning, men som hans kreation - skabte i sit eget billede. Legemet er derfor Guds skabning, og fungerer som den fysiske ramme for såvel vores sjæl som vores ånd

.


Sjælen

Der findes mange forskellige bud og tolkninger på, hvad sjælen er. Det er ikke min hensigt, at komme ydereligere ind på det her. Men når jeg her referer til sjælen, tænker jeg på det som kernen af, hvem vi er. Vores ”Jeg”, vores personlighed etc. For ligesom vi er forskellige i vores ydre, er vi det også i vores temperament, personlighed, evne til at udvikle særlige egenskaber – eks. sport, musik, sprog el.lign.
Vores liv kan måske bedst sammenlignes med en skål, hvor skålen er vores fysiske legeme. I skålen ligger så forskellige frø. Frø, som med den rette pleje og omsorg, rette ernæring etc., vil kunne udvikle sig egenskaber og færdigheder. Disse frø gives os dels i kraft af det DNA vi har fået med fra vores forældre og dels ved at Gud giver os sådanne forskellige frø, helt fra vores fødsel. Bibelen lærer os, at det var Gud der dannede os i vores moders liv. (Jer 1,5) Hvorfor skulle han da ikke også allerede der, kunne ligge de frø ned i os, som han mener passer til de tanker, han forud har bestemt for dig og mig?

Men at vi alle har fået sådanne frø betroet, er ikke ensbetydende med, at de nu også alle kommer til at udvikle sig i os. Hertil bærer vi selv en del af ansvaret.

I starten af vores livsforløb, er ansvaret ikke alene vores, selvom de fleste børn er skabt med en naturlig nysgerrighed og lyst til at undersøge og lærer. Men der ligger i de første år, et særligt ansvar på forældrene.
Et ansvar for at være med til at pleje, gøde og drage omsorg for de frø, som barnet har fået betroet. Men også til at hjælpe det til at opdage de frø det har fået i sin lille skål. Omstændigheder, livsvilkår og ud fra kommende faktorer, kan nemlig være med til at skjule disse frø. Som forældre, må vi være med til at fremelske det bedste i vores børn. Efterhånden som børnene vokser op, flyttes ansvaret dog gradvist over på deres egne skuldre. I Matt. 25 kan du læse en beretning om, hvordan du og jeg har ansvaret for at forvalte de talenter vi har fået betroet, på en god måde.

Ånd

Men der er endnu en dimension i livet. Nemlig vores ånd. Har du ikke oplevet og erfaret denne del endnu, så er der cirka en 1/3-del af dig selv, som du stadig har til gode at erfarer.

Bibelen lærer os at:
Alle, som bliver ledt af Guds Ånd, er Guds børn. Den Ånd, I har fået, gør jer ikke til slaver, for så kom I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds Ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds Ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds Ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Rom 8,14 - Rom 8,17


Den åndelige dimension i livet, er med andre ord, bl.a. den måde, hvorved Gud kommunikerer med os mennesker på. Og alle er vi blevet skabt med en ånd, der muliggør denne kommunikation. Mennesket har derfor i sig selv, en længsel efter at søge mod det guddommelige – præcis som et nyfødt barn naturligt søger efter sin moders bryst. For dér er der tryghed – og dér er der næring at hente.

Og som den nybagte mor også glæder sig til, og måske ligefrem selv længes efter at ligge barnet til, sådan glæder også Gud sig til, at vi kommer til ham.
Problemet er blot, at vi ofte får stukket en narresut i munden i stedet. Vi er derfor blevet fremmede overfor den naturlige ”smag og lugt” af vores ophav. Sangerinden Sinead O’Connor udtrykker det således:”Som race føler vi os tomme. Det er, fordi vor åndelighed er blevet udslettet, og vi ikke ved, hvordan vi skal udtrykke os selv. Resultatet af det er, at vi bliver opmuntret til at fylde det hul med alkohol, stoffer, sex eller penge. Folk derude råber på sandheden.”


Til tider lykkes det – men som oftest kun for en tid – for rigtig mæt, bliver vi ikke. Mere vil have mere. Kun i Gud, kan vi opleve, at Guds ånd og vore ånd kommunikerer med hinanden, så vi finder den indre fred i os selv og med vores ophav - Gud.

Appel


Er du et helt menneske, der tager varer på alle dele af det at være menneske?
Forsømmer du dit legeme, nedgraver dine talenter og måske har glemt ”smagen og lugten” af dit oprindelige udgangspunkt?
Tab ikke modet. Gud er trofast, og ønsker at hjælpe dig på banen igen, så også du må opleve at blive et helt menneske!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk