DAGENS ORD: ”Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jakob 3:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Gunni Bjørsted

Netpræst

Gunni Bjørsted, Er ikke længere aktiv

Mail: gunni@bethel.dk

 

Hvilken betydning har det for os, at Jesus er stået op fra de døde?

1 feb. 2008

Jeg tilhører en minoritetsgruppe i Danmark: jeg er med blandt de 22%, som tror på, at Jesus Kristus helt konkret med ånd, sjæl og krop stod op fra de døde påskemorgen. Det koster i øjeblikket i vores del af verden ikke forfølgelse at have denne tro – bare noget panderynken og hovedrysten fra en del af de 78% af danskerne, der ikke tror på opstandelsen.

Sådan er det ikke alle steder; sådan har det ikke altid været; og sådan vil det nok ikke altid forblive. Og for Jesu disciple var det jo forbundet med stor risiko at vidne om Jesu opstandelse. Men de gjorde det alligevel. Jesu opstandelse virker til at have en altafgørende betydning i deres eget liv og i det, de gav til medmennesker. Jesus var stået op fra de døde – derfor var han Frelser og Herre. Hvis ikke han var stået op fra de døde, havde han ikke været Frelser og Herre; så havde de ikke haft noget at sige; så kunne de tage hjem og fiske igen og prøve at få bearbejdet, at de i tre år havde fulgt en vild-leder.

Det er af og til, jeg selv får rigtig meget ud af at være til konfirmand-undervisning, og for noget tid siden hørte jeg pludselig mig selv sige sådan her: ”Hvis ikke Jesu opstandelse virkelig har fundet sted, så er jeg godt nok den, der er smuttet fra den kristne tro.” Ups! Jeg ville stadigvæk beholde værdierne, tror jeg, om næstekærlighed og ligeværd, osv.; men himlen over mit liv ville blive grå; håbet om virkelig forandring af noget som helst ville visne; der ville ikke være nogen sol ovenfra til at gennembryde skyerne…

Der er masser af steder i Ny Testamente om opstandelseshåbet. Et par af dem er: Apostlenes Gerninger kap. 3, vers 12 – 16 og 1. Korintherbrev kap. 15, vers 12-13 og 32…

I dag er mit anliggende så egentlig ikke at argumentere for Jesu opstandelse (men du må gerne kontakte mig om det, hvis du har lyst og behov for det). Imidlertid er der et andet anliggende, som jeg synes presser sig på. Og det er spørgsmålet: Hvilken betydning har det ind i vores liv – eller kan det få ind i vores liv – at Jesus er opstået fra de døde? For bare at have det stående som en teoretisk sandhed i en bog eller nøjes med at sige det en gang om ugen i Trosbekendelsen… rykker ligesom ikke nødvendigvis så meget i vores liv.

Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig: ”Hvilken betydning har det ind i dit liv, at Jesus er opstået fra de døde? Ville dit liv have været anderledes, hvis ikke han var stået op?”

For mig betyder Jesu opstandelse for det første, at det giver mening at bede. Hvis ikke, jeg havde ham – og ham i live – så ville jeg ikke have nogen, jeg kunne sige absolut alt til… én at kunne vrøvle absolut ubegrænset overfor, uden at være bange for, at nu slipper hans tålmodighed altså op. En levende, kærlig Gud at snakke ucensureret og bramfrit med…

For mig betyder Jesu opstandelse for det andet, at jeg tror på, at historien ender godt. Når han kunne stå op fra de døde, så kan han også komme igen, og så kan han også skabe en ny himmel og en ny jord. Jeg må så konstatere, at den tro ikke er så vældig stærk i mig, når det kommer til praksis. I hvert fald er det sådan, at har jeg et problem her og nu – en bekymring for et medmenneske, eller jeg bliver såret af en kommentar eller i det hele taget er ret selvoptaget – så får det mig nemt til at glemme, at Jesus da for resten er stået op fra de døde og lever, og at han får historien – verdens, og din, og min – til at ende godt. Det gør ikke noget, at jeg mister mit liv, for jeg får det igen til evig tid. Det gør ikke noget, at jeg prioriterer økonomisk at dele med de fattige, så jeg ikke bliver ligeså rig som andre danskere, for Himlens skatte venter. Det gør ikke noget, at jeg lader andre virkelig få af min tid… er sammen med mennesker, der ikke lige deler mine interesser… Det gør ikke noget, for historien ender godt, og der er masser af skøn tid (en evighed) i vente. Ja, det ikke bare ikke gør noget… hvis jeg vil være et troværdigt vidne om, at Jesus er opstået og historien ender godt, og at det er kærligheden og genoprettelsen, der vinder, så skal Jesu kærlighed præge min forvaltning af liv, penge og tid. (Romerbrevet kap. 6, vers 9-13)

For det tredje betyder Jesu opstandelse en forventning om – jeg vil i hvert fald gerne, at den betyder en forventning om, - at hans opstandelseskraft virker gennem mennesker, der søger ham (det står der om i Efeserbrevet kap. 1, vers 19ff). Men forventningen er tit noget slidt. Det er den af skuffelser. Derfor har jeg meget brug for, at Helligånden minder om Jesus og hans opstandelseskraft, og jeg har også brug for at huske på alle de gode ting, der rent faktisk sker som et udtryk for hans opstandelseskraft.

Bøn: Jesus Kristus, tak at du døde på korset for alle menneskers skyld og stod op fra de døde for alle menneskers skyld. Tak at vi kan bede til en levende Gud, fra hvem liv og godhed strømmer til os. Tak at du lever, og vi skal leve. Tak at historien ender godt. Og tak, at din opstandelseskraft må virke gennem vores ganske almindelige og jordnære liv. Amen.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk