DAGENS ORD: ”Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jakob 3:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Preben Brohus

Netpræst

Preben Brohus,

Mail: p.brohus@apostolic.dk

 

Kast fortøjningen…..

16 sep. 2004

De to sømænd
To sømænd havde i en lille jolle forladt deres store skib for at gå i land og få en glad aften. Efter at de havde brugt aftenen og det meste af natten på en havnekro – og kigget lidt dybt i flasken, gik de igen ombord i deres lille robåd for at vende tilbage til den store tanker, som lå et godt stykke fra land.
Efter at have roet et par timer – og til deres store undren fundet ud af, at afstanden ud til deres store skib stadig var den samme – og at de bare havde roet og roet uden at de havde flyttet sig en meter udbrød den ene: Vi har glemt at kaste fortøjningen….

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det ikke er mange menneskers situation: Vi har ikke kastet fortøjningen… Vi har ikke kappet forbindelsen over… Vi er nøjagtig på det samme sted endnu…

Jesus og den blinde
I bibelen (Markus 10:46-52) læser vi om Jesus, som en dag kommer vandrende sammen med sine disciple ind i Jeriko. Der møder de en blind mand – hans navn er Bartimæus. Han har siddet der mange gange. Hans arbejde har sikkert bestået i at tigge til livets ophold. Han var jo manden i huset, der skulle sørge for det. Så hans blindhed – hans sygdom var et stort problem. Da han finder ud af, at det er Jesus, der kommer forbi – noget tyder på at han kendte noget til Ham – råbte han og sagde: ’Jesus, forbarm dig over mig’. De utilfredse disciple prøver på at få Bartimæus til at tie stille, men det nyttede nu ikke noget – Bartimæus ville have hjælp. Efter at have råbt et par gange siger Jesus til ham: ’Vær frimodig og rejs dig……’. Bartimæus rejste sig, smed sin kappe og løb hen til Jesus, som spurgte ham: ’Hvad vil du ha’ at jeg skal gøre for dig’ – Et mærkeligt spørgsmål, synes vi. Men Jesus ville gerne høre bønnen fra ham selv. Resultat: Bartimæus gik glad med Jesus efter at han fik sit syn og beskeden om, at hans tro havde frelst ham.

Jesus og dig
Måske tænker du, at alt det der med Jesus, det var den gang. Det er korrekt, men det kan også komme til at betyde noget for dig. Du har hørt om Ham – lige som den blinde – men noget har holdt dig tilbage. En situation, der var fælles for de to sømænd, den blinde og måske også dig. Jesus har nøjagtigt det samme tilbud i dag som den gang. Han har ikke forandret sig. Han er også den samme i dag som dengang – at møde mennesker lige der, hvor de er. Der står om Jesus, at Han måtte lægge vejen om ad…. – og det kan være at Han netop nu har følt, at Han må lægge vejen om ad dig.
Du spørger måske: ’Hvad er det jeg skal gøre?’ Svaret er: ’Egentlig ikke så meget!’ Det er jo netop det fantastiske ved det, at Jesus stiller ikke de store krav. For sømændene var problemet, at de ikke havde kastet fortøjningen. For den blindes vedkommende var det en kappe han skulle kaste af sig. Du ved selv, hvad det er, som du skal omvende dig fra, for at bruge et gammelt udtryk.

Føler du trang til at komme i kontakt med Jesus, så forlad det, der forhindrer dig og vend dig til Ham. Du vil opleve det samme – som Bartimæus – at du glad vil følges med Jesus.

God vandring!Preben BrohusBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk