DAGENS ORD: ”Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jakob 3:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Er åndelighed og menneskelighed modsætninger?

16 aug. 2007

”Vi er langt mere menneskelige end vi tror vi er.
Og vi er langt mere guddommelige, end vi tror vi er!”

Magnus Malm


Hvad enten vi taler om en kristen forståelse af ”åndelighed”, eller åndelighed generelt, møder man ofte en forståelse af, at det åndelige står som en modsætning til det menneskelige. At jo mere åndelig vi er, desto mindre menneskelig bliver vi. Set i lyset af den kristne tro, hænger dette dog på ingen måde sådan sammen. Gud skabte os ikke bare som åndelige væsner. Nej, han skabte os af kød og blod. Med følelser, tanker, vilje og temperament. Men hele vores menneskelighed.

At tror at åndelighed og menneskelighed er modsætninger, er derfor helt forkert. Faktisk forholder det sig stik modsat. Desto mere åndelig du bliver, desto mere menneskelig bliver du også. For jo mere bliver du nemlig ”dig selv” – sådan som Gud havde tiltænkt at du skulle være.

Bibelen lærer os ligefrem, at vores ”legeme er et tempel for Helligånden, som er i os, og som vi har fra Gud” (1. Korinterbrev kap 6 vers 19).

Helligånden er ikke bare noget Gud sender for at give os en følelse, en oplevelse eller for at udruste os men overnaturlige evner. Helligånden er en del af den treenige Gud selv, så når Helligånden bor i os, så er det Gud selv, der er nærværende hos os.

Ved menneskets skabelse, i al dets menneskelighed med legemer af kød og blod, står der:
”Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.” 1 Mos 1,31
Og da Gud selv blev menneske i Jesus Kristus, viste han netop kroppens betydning. Det var Gud selv, der blev menneskeliggjort – og dog stadig guddommelig.

Derfor fortsætter Paulus da også med denne opfordring:
”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag — det skal være jeres åndelige gudstjeneste.” Rom 12,1-2

Nogen gange er det som om, vi gør vores krop, til en kampplads mellem Gud og os. Kroppen er ikke en stridsplads, men et mødested, hvor Gud med sin ånd møder os! Hvis vi gør kroppen til en sådan stridsplads, og ikke ser det er et mødested, så er det ikke så mærkeligt, at vi nogle gange har svært ved at finde fred og ro i vores indre.

Hvis ikke du selv erfarer og kender til denne fred, eller det måske er længe siden du sidst har oplevet den, så vil jeg opfordre dig til at finde et tidspunkt i den nærmeste fremtid, hvor du i ro og mag kan sætte dig godt til rette i din ynglings stol eller et sted i naturen – alt efter smag og behag. Tag en dyb indånding, ”land i dig selv” og slap af. Bed en ganske enkelt bøn som nedenstående, og gør dig selv nærværende i Guds nærvær.

”Himmelske far, jeg beder, åben mit hjerte, mine tanker og min sjæl, for din Hellige Ånd, så jeg må erfarer fællesskabet med dig gennem din Helligånd!”


Med ønsket om Guds fred
Claus Bækgaard
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk