DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Fred og fare

1 aug. 2007

Fred og fare
Ja, du læste rigtigt, der står ikke fred og ingen fare sådan som vi vanligt siger det.
Ordene er titlen på en nyudkommen bog af tidligere direktør i verdensbanken, Sven Burmester. Jeg hørte en anmeldelse af den og bemærkede at han mente at fred og ufred i verden lever side om side. Det fik mig til at reflektere lidt over dette.

En mærkelig verden
Det er en mærkelig verden vi lever i, fuld af paradokser, uendelig smuk og vidunderlig og samtidig fuld af krig, mord, kriminalitet og forfærdelige ting.

Denne jord som er blevet vort hjem, skabt med alle muligheder for at vi alle kan leve i fred og fordragelighed med hinanden, race, farve og sprog til trods er også arnested for ondskabens frie spil.

Ondskab er en realitet
Hvad er det der gør, at mennesket så ofte hellere søger det destruktive og onde end det der giver glæde, fred og harmoni?
Man kan vel ikke komme uden om det: den onde som bibelen kalder Satan eller djævelen er en realitet, i hvert fald er hans indflydelse til at få øje på for de fleste.

Jeg oplever, at mange, på trods af gode, materielle kår, god uddannelse, en dejlig familie og værdifulde venskaber osv. alligevel lever i frygt og bekymring.

Ingen rigtig fred
Der er ingen fred i verden, altid er der uro, krig og ondskab. Ufred mellem lande og mennesker.

Bare i vor tid har vi gået og frygtet den kommunistiske trussel med kold krig og Berlin-muren, den ”gule fare” fra Kina, de uendelige mellemøstkonflikter og krige, så fik vi den islamistiske terror med telebankrigere og utallige ”hellige krigere” samtidig med at kampe og massakre i Afrika og Østen stadig florerer for fuld blus – ja, sådan kunne vi blive ved, sikkert også i fremtiden!

Jesus sagde det for længst
Der er ingen fred i denne verden! Det er heller ikke noget nyt.
Faktisk ord til andet er de nuværende tilstande forudsagt af Jesus for 2000 år siden.
Tag dig tid til at læse om det i Matthæusevangeliet, kap.24 om det der her kaldes ”De sidste tiders tegn”

Lad mig blot nævne enkelte steder og læs selv videre i bibelen:
Vers 7 ”For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. v8 Alt dette er begyndelsen på veerne.
v11 Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. v12 Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste”.

Mange andre steder i bibelen siges der noget om fremtiden, om vor tid. Apostelen Peter siger således i 1.Peters brev kap. 4:
Vers 7 ”Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; v8 først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.
v9 Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed.
v10 Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået”.

Findes der overhovedet fred
Jamen, hvor er der så fred, findes der er fred som kan gøre en forskel i et menneskes liv?
Ja, det gør der. En fred der ikke er afhængig af om der er fred i verden omkring os.
Den fred er en fred der kommer indefra og som er givet os af den samme Gud der har skabt os.
Jesus siger om det Han har lærte disciplene.

Johs.16.33: ”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.«

Evangelisten Johannes siger: (1.Johs.brev 5.4)
v4”For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. v5 Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?”
Jeg vil slutte med at citere et vers i Johs.14 som gennem tiderne har været til stor trøst og opmuntring for mange mennesker, mig selv inklusive. Et enkelt løfte som Jesus giver os alle.
Vers 27: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!”
Derfor, lad os glæde os midt i verdens uro og lad Jesu guddommelige fred fylde os og vort liv –

Lad os vende vort blik imod Jesus og tage imod denne fred, der som bibelen siger det: overgår al forstand..

Ole BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk