DAGENS ORD: ”Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred.” Romerne 8:6

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Jesu magt og mysterium

1 jul. 2007

Det er ikke så let at forklare al ting, når det drejer sig om, hvad Gud gør gennem Jesus. Nogen gange må vi ha´ tro og tillid uden at kræve udførlige forklaringer, ligesom man jo ikke kræver forklaringer eller videnskabelige beviser, når man f.eks. bliver forelsket. Det, man tror på uden at kunne forklare det, kaldes et mysterium.

Mennesker har undertiden et stærkt behov for at opleve et mysterium, noget der ligger højere og udenfor deres evne til at forstå eller forklare. Hvordan kunne Jesus gøre undere? Hvordan kunne han helbrede syge, blinde og lamme? Hvordan kunne han skaffe mad til 5.000 mennesker, når han næsten intet havde? Hvordan kunne han gå på vandet? Hvordan kunne han opvække Lazarus fra døden? Hvordan kunne han selv opstå? Det virker så urimeligt og umuligt.

Hvis Jesus blot havde været et almindeligt menneske, så havde det også været umuligt. Men hvis det passer, det som Ny Testamente påstår, at Jesus virkelig er Guds forsøg på at ”gribe ind” i menneskers liv, og hvis det er rigtigt, at Jesus er ”Guds søn”, som kirken udtrykker det, - skulle disse undere, ja selv opstandelsen så være umulig? Næppe vel! Mon nogen vil påstå, at opstandelse er umuligt for den Gud, der har skabt livet og universet helt fra begyndelsen? Næppe!

Men det kan ofte være lettere at tro på Jesu magt til at gøre undere, end at tro på at han har magt til at stifte fred inde i min stressede hverdag og mit indre kaos lige nu. Alt for mange lever med smerten og dulmer den på forskellig vis. Følelsesmæssigt og psykisk er de stressede til bristepunktet, og der er ingen lettelse i udsigt.
Problemets rod er ret ofte skyldfølelse. Mange mennesker går rundt med skyldfølelse, og det hindrer dem i at føle den indre fred. I stedet for fred og glæde er det ”indre kaos”, der har taget magten. De længes efter tilgivelse - ikke alene menneskers tilgivelse - man også efter Guds tilgivelse.

Jesus var ikke kun et menneske, der levede for 2000 år siden. De kristne tror på, at han er opstanden. Hans kærlighed og tilgivelse er lige så levende og helbredende i dag, som den var før.
Hvordan kan dog det, at Jesus ofrede sig selv på korset, blive til vore synders forladelse? Det ved jeg ikke. Jeg forstå noget, men jeg kan ikke forklare dig det fuldt ud. Det er kristendommens største under og vigtigste mysterium. Det eneste, jeg kan sige dig, er, at det virker. Det har virket i næsten 2000 år, og det virker i dag på samme levende og håndgribelige måde. Der er virkelig tale om en ”Guds fred, som overgår al forstand”.

Paulus skriver om det i begejstrede vendinger:
"Han, som jo ikke sparede sin egen Søn, men gav ham hen for os alle, hvor skulle han kunne andet end skænke os alt med ham? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den, som retfærdiggør. Hvem er den, som fordømmer? Kristus er den, som er død, ja meget mere: som er opstanden, som er ved Guds højre hånd, som også går i forbøn for os. Men under alt dette mere end sejrer vi ved ham, som elskede os. Thi jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget tilkommende eller kræfter eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre”.

VÆRD AT HUSKE
• Jesu undere er mulige, hvis Jesus er den, han siger, han er.

• Hvis det er den Gud, som skabte universet, der virker i ham, så er alle ting mulige.

• Derfor er det også muligt for dig at opleve hans magt og tilgivelse, som noget der kan virke endnu i dag.

• Et mysterium er noget, man tror på. Selv om man ikke fuldstændig kan forklare det.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk