DAGENS ORD: ”Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jakob 3:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Preben Brohus

Netpræst

Preben Brohus,

Mail: p.brohus@apostolic.dk

 

En dramatisk uge

1 apr. 2007

Nu har man igen forsøgt at bortforklare det med Jesus. Man mener at have fundet kisten, hvori Jesus blev begravet. Det skulle så bruges til at bortforklare miraklet og underet – at Jesus døde og opstod igen.

Det er jo hele kristendommens fundament, man rører ved.
Hvad er det man underkender? For det første underet omkring Jesus. Miraklet der skete omkring HAM, da han døde (for vore syndere) og opstod for at vise sin sejr over døden og dets vælde – over Satan og hans magt.
Men man underkender da også miraklerne som er sket i tusinder ja millioner af mennesker verden over, som har mødt Jesus og som troede på Golgatasejren.

Hvad med de mange som er blevet udfriet fra synd og elendighed og som af omgivelserne bliver prist for den forandring, som er sket med dem. Eller de mange helbredelser som mirakuløst er sket med mange mennesker. Man kan selvfølgelig bortforklare det. Men tror vi på, at de mennesker, som har haft de store oplevelser, bare kan kaste det væk?

Jesus viser sin kærlighed.
I forbindelse med indstiftelsen af nadveren udtrykker han det sådan: ’Jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer.’ Han udtrykker her sin kærlighed til sine apostle, - dem der stod ham nærmest. Jeg tror næppe det var tanken om, at han om nogle få dage skulle hænges op på et kors, - der bragte ham glæde. Tænk på Getsemane-kampen. Fornægtelsen, tilfangetagelsen, og de andre ting, som skete op til disse dage. Det var næppe det, der kunne få glæden frem i Jesus.

Jesus blev ophøjet og lovprist
Vor bibel har samlet alle begivenhederne, som om de skete i løbet af en uge. Begivenhederne starter med Jesu indtog i Jerusalem – en jubelbegivenhed. Folket spredte tøj og blomster på vejen foran ham. De råbte: ’Velsignet være ham, som kommer, kongen…’ Hvilken modtagelse – kongeligt. Når vi så læser videre, ser vi dramatiske begivenheder, som fulgte i kølvandet på denne storslåede velkomst.

Jesus i Getsemane
Vejen var ikke lang fra glæde til smerte. Det må have været svært, - han måtte jo sige: ’Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig, dog ske ikke min vilje men din.’
Denne svære kamp endte med sejr. Jesus gennemførte kampen – måske fordi han så sejren forude – sejren der gav menneskeheden mulighed for at blive fri af syndens åg og forbandelse.

Jesus – helt alene
Vejen fra Getsemane var ensom. Soldater og andre hånede ham. Han må have følt sig helt alene. De der havde stået ham så nær var der ikke. ’ Da lod alle disciplene ham i stikken og flygtede.’ Og senere læser vi: ’Men Peter fulgte efter ham på afstand.’ (Matt. 26: 56, 58.)

Jesus – sejren
Påskedag synges der mange steder: ’Men fra sin grav han opstod…. Halleluja, ja han opstod.’ Sejren var i hus. Jesus vandt over synd og død. Kristenheden burde råbe et højt Halleluja ud over jorden. På grund af denne sejr blev menneskehedens situation med et ændret. Det der før var lov og trældom, kunne nu ændres til frihed og glæde. Tænk.

Jesus kommer vi ikke uden om
Det er vigtigt at tage stilling til Jesus og hans tilbud. En positiv indstilling og modtagelse vil gøre undere i vore liv. Føler vi os helt alene – så er han der, og det kan forandre alt. Sorgen byttes ud med glæde og fred. Usikkerheden byttes med sikkerhed.
Det glade budskab er en lækkerbisken. Smag og se at Herren er god.

Glædelig Påske.

Preben BrohusBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk