DAGENS ORD: ”Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jakob 3:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Mødestedet

16 okt. 2006


"Følges to mennesker ad, uden at det er aftalt?
Det er et citat fra Bibelen. Gud stiller os et spørgsmål: "Følges to mennesker ad,
uden at det er aftalt”?" Det handler om den spændende tid, hvor man får øje på hinanden og bliver forelsket og meget gerne vil mødes. Svaret på spørgsmålet må være: "Nej Gud – ingen går sammen og opbygger et livslangt fællesskab uden en aftale om at mødes.

Underforstået handler det om Gud. Han vil følges med dig, og give dig et godt og meningsfyldt liv. Gud er bedrøvet over, at vi ikke har følgeskab med Ham - at der aldrig er blevet aftalt et mødested, hvor vi kan møde Gud, og Gud kan møde os.

På Bibelens første blade læser vi en dejlig beretning om Adam og Eva. De levede i Guds bestemmelse og oplevede et vidunderligt fællesskab med Gud. Gud mødtes med dem hver dag, og de 3 vandrede sammen i haven og havde det vidunderligt sammen. Ingen af os kan fatte fuldt ud, hvad der ligger gemt i denne beskrivelse. Dengang ”fulgtes de ad”. De havde en daglig aftale. Gud og mennesker i et ubeskriveligt harmonisk fællesskab.

Var det mon Guds hensigt, at Adam og Eva skulle leve i en naiv eventyragtig tilværelse i Paradishaven? Nej lagt fra. Gud havde til hensigt, stykke for stykke, at give dem indsigt i alt hvad der var værd at vide i skaberværket. De skulle modnes i samværet med Gud, og vokse op til at eje al Guds visdom og indsigt. Kan man tænke sig noget højere eller noget større fællesskab end det?

Så kom syndefaldet og bragte kludder i det hele. Ingen fatter helt, hvad det var, vi mistede i dette fald. Skønt Gud var lige ved siden af dem, så faldt mennesket åndeligt væk fra Gud, og mødestedet i haven kunne ikke længere opretholdes. Gud stod tilbage, og fuld af smerte og bedrøvelse råbte han: "Menneske hvor er du?” Tænk! Hvilken katastrofe. Man kan være lige ved siden af hinanden, og alligevel ikke finde hinanden. Pludselig var der en uoverstigelig afgrund, der adskilte os fra Ham. Vi faldt ned i fortabelsens mørke, og virkningen af dette fald er blevet menneskehedens dybe tragedie.
I stedet for at leve i kraft af Gud valgte vi at leve i kraft af os selv. Kan-selv-mentaliteten havde grebet os. Vi havde ikke længere brug for Gud.

Gud har imidlertid aldrig opgivet sin plan, for Han elsker os stadig!

Hvis du har den samme længsel efter Gud, som han har efter at mødes med dig, så vil vi gerne pege på Jesus Kristus. Han er vejen, og den nye mulighed vi har fået til at møde Gud. Da vi ikke længere kunne møde Gud på hans plan, på grund af synd, kom Gud ned for at møde os på vort plan, i sin Søn Jesus Kristus.
Han kom ned til os for at vise, at Gud elsker os og er interesseret i os. Han døde og sonede din og min synd og genskabte en ny mulighed. Jesus Kristus har genetableret et nyt MØDESTED, hvor vi alle kan møde Gud og tale med ham.

Korset, hvor Jesus døde, er Guds mødested.

Ganske vist har vi ikke det bogstavelige kors; men det er heller ikke nødvendigt. For når vi lytter til budskabet om Jesus, så er korsets princip også tilstede i åndelig forstand. Det er det nye mødested, hvor vi kan møde Gud og få tilgivelse for vore synder. Der kan du bede til ham, og Gud vil høre dine bønner og give dig vished og fred.

Det vil sige, mens du læser denne prædiken, genetablerer Gud sit mødested for dig. Du kan bede til ham, sige det sådan som du har det. Han vil lytte til dit hjerte og svare dig på din bøn.

"Kære Gud! Tak at du har oprettet et "mødested" her, hvor jeg er nu. Tak at jeg må komme til dig, som jer er. Jeg ved, at jeg er en synder, og at jeg har brug for din tilgivelse. Tak at Jesus døde for mine synders skyld. Jeg åbner mit hjerte og for dig, og ønsker Jesus som min frelser og herre! Amen!
”Vi troede, at han led under Guds straf for sine egne synder. Men det var vore sygdomme, han tog på sig - vore sorger og lidelser, han bar. Han blev gennemboret for vore synder og lemlæstet for vore overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne få fred. Han blev såret, for at vi kunne blive helbredt…” (citat fra Esajas bog
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk