DAGENS ORD: ”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; v2 her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.” 1 Korinter 4:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Babylonisk forvirring eller himmelsk fred

20 apr. 2006

Så skete det igen. Vi har lige fejret påske, kirkens største begivenhed der handler om kristendommens egentlige fødsel.
Jesu fødsel i Betlehem var selvfølgelig forudsætningen for alt det der skete herefter, dermed påskens drama: Jesu lidelse og død og Hans grænseoverskridende opstandelse søndag morgen. Som den ansvarlige tempelpræst i en film sagde, da han stod ved den tomme grav: ”Nu begynder det hele” –

Herefter rullede lavinen og verdenshistorien ændrede sig radikalt, ikke bare den gang og i det plagede mellemøstområde, nej troen på Kristus som Guds søn og verdens frelser spredte sig over den ganske verden. Hvad enten vi vil indrømme det eller ej, så har disse begivenheder for 2000 år siden sat sine dybe spor i verden.


”Gode” forklaringer
Alle har en mening om den historiske Jesus og Hans påvirkning af vort liv. Hver gang vi fejrer en kirkelig højtid, fyldes aviserne af kommentarer som, for eks. at nu har de sidste videnskabelige undersøgelser vist, at betlehemsstjernen vist nok kom nogle år før Kristi fødsel, at Jesu ligklæde faktisk var et falsum, at Jesus slet ikke gik på vandet, men på en isflage der lå lige i underkanten af vandspejlet og derfor ikke kunne ses fra disciplenes båd. Nu, i disse dage er aviser og TV fulde af rapporter om Judasevangeliet, der siges at skulle komme med nye afslørende kendsgerninger, der må komme til at ændre bibelhistorien og vores trosopfattelse.


Den personlige indgang
Jeg ved ikke hvordan du ser på disse ting. Personligt sad jeg forleden og reflekterede lidt over alle disse inputs og glædede mig over, at jeg på ingen måde føler min tro på den levende Gud anfægtet, eller troen på at Jesus lever, at Han var der historisk, og at Han stadig er midt iblandt os med sit vidunderlige: Fred være med jer.
Den tro er baseret på en oplevelse af, at troen er en gave Gud giver, når vi med et åbent hjerte søger Ham. Der kommer hele tiden forskellige mere eller mindre videnskabelige undersøgelser eller såkaldte beviser eller teorier for eller imod bibelens sandhed. Men tro er tillid til den levende Gud der på grund af Hans ord og Ånd formidler en personlig overbevisning.
Paulus siger til sin unge elev Timotheus noget klogt, (2.Tim.3.14-15): ”Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus”.

Jeg er ikke i stand til at undersøge alle fremførte teorier og anskuelser, men må nødvendigvis støtte mig til det jeg har oplevet i mit eget liv med Jesus.
Selvfølgelig kan dette ikke kaldes beviser for andre end mig selv. Jeg kalder det egentlig for ”trosbeviser” altså en overbevisning om ting, jeg oplever med Gud i mit liv som for mig bekræfter, at Jesus lever og er virksom i mit liv.


Judasevangeliets ”Gnist”I omtalen af det nyopdagede Judasevangelium i TV for nylig nævntes der noget om en ”gnist af det himmelske” der skulle ligge i ethvert menneske og som bare venter på, at mennesket bliver sig dette bevidst. Jamen, selvfølgelig har Gud da lagt en ”gnist” af sin ånd i hans elskede skabning. Jeg plejer måske nok at kalde det, at Han har blæst sine livsånde, sin hellige ånd ind i mennesket og nedlagt en naturlig længsel efter at være i forening med Hans ånd, skaberens ånd.


Fred fra Gud
Med andre ord, jeg vil bare så gerne fortælle dig, at du kan gå direkte til Ham, der er skaberen, vor far, den levende Gud eller hvilket navn du vælger at betegne den almægtige med. Lad dig ikke nøjes med at basere dit liv, endsige din tro, på hvad der flyder i en lind strøm fra alverdens fortolkere. Gå til Hovedet, søg Jesus Kristus direkte og oplev, at Han siger til dig også: Fred være med dig.
Hans fred er virkelig fred, ikke bare et ophold mellem dine problemer og forvirrede tanker og spekulationer.
Hvad jeg mener? Jeg mener vi skal være personligt forbundet til Gud gennem Jesus, der gav sig selv for at vi kan få denne ubegribelige, men himmelske fred. En fred der holder dette liv ud og ind i det evige, som vi også er kaldede til.
Jesus siger i Johannes evangeliet 14.27: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst”!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk