DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Hvis vi når det

16 nov. 2023

Disse ord skal ikke forstås, som om alting bare er lige meget -
som om ingen ting har særlig betydning.

Tværtimod!

Ordene skal heller ikke forstås, som en kilde til stress og dårlige nerver.

Tværtimod!

Ordene skal blot - helt stilfærdigt - minde os om, at vores liv og tid har en grænse.

Vi ved det godt.

Sygdom - ulykke - død - kan standse os hårdt og koldt midt i vort travle liv. Eller gennem terror og krig, sådan som tusindvis af vore medmennesker oplever det netop nu. I Ukraine, i Sudan og i Israel/Gaza for blot at nævne nogle af verdens brændpunkter.

Vores opgave er at støtte dem og bede for dem, der er rejst ud for at lindre nød og stifte fred. Men også for dem, der er rejst ud for at fortælle om Guds kærlighed og frelse i Jesus Kristus. Det kan og bør vi alle være med til.

Men tiden selv har også en grænse. Det skal vi dog ikke være kede af. På den anden side denne grænse venter Guds Rige.

Hvordan er Guds Rige?
På omslaget til BIBELEN - Udvalgte fortællinger - ser man 2 af Esben Hanefelt Kristensens smukke tegninger.
De forestiller det samme, nemlig Paradiset - Guds Rige. På forsiden af Bibelen ser man en mængde forskellige dyr, fugle, fisk og insekter. Midt i det hele står en skikkelse klædt i hvidt med udbredte arme. Adam og Eva ville være uafhængige af Gud, og var derfor blevet sat udenfor Paradiset. Men Gud står tilbage i Paradiset - i stadig og stædig kærlighed - med udbredte arme - og kalder: "Kom hjem!"

På bagsiden af Bibelen ser vi igen Paradiset. Men nu er Gud ikke alene. Her ser vi nemlig Paradiset, Guds Rige, som det skal blive engang.
Den hellige stad, det ny Jerusalem, er kommet ned på jorden. Det vrimler af hvidklædte skikkelser - kvinder og mænd - børn og voksne - og Gud står der stadig med udbredte arme - og siger: "Velkommen hjem".

De to tegninger minder os om Guds Rige. Det, der var - og det, der kommer. Det er det samme rige, - for Guds Rige var, er og vil altid være. Også længe efter, at vores himmel og jord er bukket under - og erstattet af en ny himmel og en ny jord, - hvor Gud selv vil bo hos os i hele sin kærlighed.

Der hvor ordene fra Johannes Åbenbaring kapitel 21 vers 3 - 5 vil blive virkelighed:

Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: "Se, jeg gør alting nyt!"

Hvad der endnu skal ske, før Guds Rige kommer på den måde, ved jeg ikke så meget om. Men det kommer!

Det jeg ved, er det, som vi bekender i vor apostolske trosbekendelse, at Jesus Kristus nu er "siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde."

Vi er altså ikke alene på vej mod tidens grænse. Vi er på vej mod Jesu Kristi gen-
komst, som vi bliver mindet om i den kommende adventstid i flere af gudstjeneste-læsningerne.

Det er det værd at huske på - og glæde sig til. Vejen dertil er at følge Jesu ord i Johannes-evangeliet kapitel 3 vers 16:

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Så der er nok at gå i gang med - både at tro og at være tro i - og så er der altid noget at se frem til!

Ivan L. Jakobsen,
Tidl. sognepræst
Frederiksværk-Vinderød.

Her et forslag til en bøn om tro.
Kære Gud.
Tak, fordi du er og altid vil være. Tak fordi du kom gennem Jesus engang, - og tak fordi du også vil komme til mig i dag.
Tak fordi du kender mig på godt og ondt. Tak, at din tilgivelse og kærlighed er udstrakt også til mig, - netop fordi Jesus gik gennem lidelse og død også for mig – og opstod til nyt liv også for mig. Hjælp mig til at tro og at blive ved med det.
Hjælp mig til at finde et sted – en kirke – hvor jeg gennem dit ord i Bibelen og i Helligånden kan være sammen med andre om at lære dig at kende, sådan som du kender mig. Og tak, at du i din time vil tage mig helt ind i dit Himmerige.
Amen.



Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk