DAGENS ORD: ”Herre, du er min Gud, jeg hylder dig, jeg priser dit navn, for underfuldt har du ført dine planer igennem, fast og sikkert fra fortiden.” Esajas 25:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Stadig tid til at tro eller lade være med at tro

16 okt. 2021

Jamen, jeg kan ikke tro. Sådan har jeg hørt mennesker sige, - og det er rigtig, for ingen kan tro af sig selv.

Vi har alle brug for Guds hjælp gennem Helligånden til at forklare os om Jesus og om Guds kærlighed. Vores "valg" består i, at vi ønsker at høre og læse om det, som Gud har givet os gennem Jesus, og så bede Gud om at give os troen. Men det er vigtigt, hvad vi vælger, - og at vi vælger.

Disse ord skal ikke forstås, som en kilde til stress eller dårlige nerver.

Tværtimod!

Ordene skal blot - helt stilfærdigt - minde os om, at vores liv har en grænse.

Vi ved det godt. Sygdom - ulykke - død - kan standse os hårdt og koldt midt i vort liv.

Tiden selv har også en grænse. Det nævnes ikke så ofte, undtagen når der tales om klimaforandringer og vores rovdrift på naturens ressourcer. Vi bør alle være med til at arbejde til bedste for vores jord, men uanset hvor godt eller dårligt arbejdet for at redde klodens klima lykkes, - så er der en grænse også for vores jord.

På den anden side denne grænse venter Guds Rige.

Hvad der endnu skal ske, før Guds Rige kommer, - det ved jeg ikke så meget om.

Men det kommer!

Det jeg ved, er det, som vi bekender i vor apostolske trosbekendelse, at Jesus Kristus nu er "siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde."

Der er nogen, der ikke kan lide, at man snakker om, at Jesus skal komme igen. På én måde kan jeg godt forstå det. Fra Bibelen ved vi, at der kan ske dramatiske og forfærdelige ting i den sidste tid, før Jesus kommer tilbage til Jorden. Men kommer vi ud for svære ting, må vi bede Gud om at hjælpe os. Fra Bibelen ved vi, at Jesus på en særlig måde vil hjælpe dem, der tror på Ham.

Jesu Kristi genkomst vil indvarsle, at Guds Rige kommer.

Hvordan er Guds Rige?
På omslaget til en meget smuk Billedbibel: BIBELEN - Udvalgte fortællinger - ser man 2 af Esben Hanefelt Kristensens smukke tegninger. De forestiller det samme - nemlig Paradiset - Guds Rige.

På forsiden ser man en mængde forskellige dyr, fugle, fisk og insekter - og midt i det hele står en skikkelse klædt i hvidt med udbredte arme. Det er Gud, der står alene tilbage i Paradiset. Adam og Eva ville være uafhængige af Gud, - og var derfor blevet sat udenfor Paradiset. Men Gud står stadig i Paradiset - med sine arme bredt ud - og kalder: ”Kom hjem!”

På bagsiden af Billedbiblen ser vi igen Paradiset. Men - nu er Gud ikke alene. Her ser vi nemlig Paradiset - eller Guds Rige - som det skal blive engang. Den hellige stad, det ny Jerusalem er kommet ned på jorden. Det vrimler med hvidklædte skikkelser - kvinder og mænd - børn og voksne - og Gud står der - stadig med udbredte arme - og siger: “Velkommen hjem”. De 2 tegninger minder os om Guds Rige, - som vi kommer fra - - - og som vi er på vej imod - hvis vi vil.

I Bibelen kan vi læse om, hvad Gud har gjort for at nå os, ved at lade Jesus dø på korset og opstå igen.

Vejen hjem til Gud er at tro på Jesus - og på Jesu ord i Johannes-evangeliet kapitel 3 vers 16-17:
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved Ham.


Der er altså nok at gå i gang med - både at tro - og at være tro i - og så er der altid noget at se frem til, nemlig at ordene fra Johannes Åbenbaring kapitel 21 vers 3 - 5 engang bliver til virkelighed:

Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: "Se, jeg gør alting nyt!"


Gud velsigne dig !

Her et forslag til en bøn om tro:

Kære Gud.
Tak, fordi du er og altid vil være. Tak fordi du kom gennem Jesus engang, - og tak fordi du også vil komme til mig i dag.
Tak fordi du kender mig på godt og ondt. Tak, at din tilgivelse og kærlighed er udstrakt også til mig, - netop fordi Jesus gik gennem lidelse og død også for mig – og opstod til nyt liv også for mig. Hjælp mig til at tro og at blive ved med det.
Hjælp mig til at finde et sted – en kirke – hvor jeg gennem dit ord i Bibelen og i Helligånden kan være sammen med andre om at lære dig at kende, sådan som du kender mig.
Amen.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk