DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Frygt ikke. Du er allerede i himlen

1 sep. 2021

”Frygt ikke, du lille hjord! Thi jeres Fader har besluttet at give jer Riget!” (Luk. 12:32)

Hvilket velgørende vers! Jeg husker fra min barndom en frygt for ikke at komme med, når Jesus kommer igen for at hente mennesker op til himlen. Når jeg kom hjem til et tomt hus, ville min første tanke være: ”Åh nej! Nu har Jesus været her og hentet min mor, far og søskende, og jeg var ikke med! Jeg har sikkert syndet eller ikke troet nok, og derfor er jeg efterladt her helt alene!”
Men så ville mor komme ind ad døren, så pyha, nu kunne jeg ånde lettet op…
Det er jo en forfærdelig angst at rende rundt med som lille barn. En angst, der bunder i dårlig teologi, der ikke ser Bibelens bøger som litteratur, skrevet i en særlig sammenhæng og med en symbolik, der skal lære os noget om livet. Og ikke tager hele Bibelen ind i overvejelserne. Heller ikke dette vers: ”Frygt ikke, du lille hjord! Thi jeres Fader har besluttet at give jer Riget!”

Verset kommer midt i en serie opfordringer fra Jesus: om at vogte sig for hykleri, om at frygte Gud og ikke mennesker, om ikke at bekymre sig, om at være parat som en tjener for sin herre – opfordringer, som kan være svære at følge til punkt og prikke hele tiden. Vi falder uundgåeligt i en gang i mellem.
Men lige her – midt i det hele – kommer trøst: ”Frygt ikke, du lille hjord! Thi jeres Fader har besluttet at give jer Riget!”
Det hele afhænger altså ikke af os, om vi nu lykkes eller ej, men af Gud, som på forhånd har fastlagt, at vi skal leve i alle løfters og forhåbningers opfyldelse: ”Riget”. Som en far, der vil give alt for sit barn og samtidig opdrage det til at kunne varetage arven.
Det handler altså ikke om at komme i himlen eller ej, men om at være vågen, klar, parat, start, til at leve ansvarligt i livet nu og her.

Lad os meditere over den lille sætning: ”Frygt ikke, du lille hjord! Thi jeres Fader har besluttet at give jer Riget!”
Frygt: Frygt er et grundvilkår for os mennesker. Uden frygt ville vi ikke passe på os selv, men kaste os ud i farer til skade for os selv og andre. Det er frygt, der får os til at bremse i et sving, se os godt for, inden vi drejer, vente med at overhale, til vi har godt udsyn osv. Men frygt kan også vokse til helt uoverskuelige dimensioner. Frygt for sygdom, ulykke, arbejdsløshed. Jo, det værst tænkelige kan ske, men det er ikke sandsynligt. Og vi kan ikke gå og frygte hele tiden, for så vil frygten lamme os, så vi bliver deprimerede, ukoncentrerede og syge.
Besluttet: Jeres Fader har besluttet, siger Jesus. Han som lærte os at bede ”ske din vilje på jorden som den sker i himlen”. For ja, Guds vilje sker altid i himlen. Og han ønsker, at den altid skal ske her på jorden. Det vil den også – både i de store politiske begivenheder og de små hændelser i hverdagen. Men han vil ikke gøre vold på vores frie vilje. Derfor: Hans vilje vil ske - også med os, når vi bøjer vores vilje under hans. Så vil ingen kunne omgøre hans beslutning.
Riget: Det er den perfekte tilstand, hvor de guddommelige værdier råder. Vi har en tilbøjelighed til at henvise den til efterlivet, måske fordi Jesus også kalder det Himmeriget. Men det himmelske begynder allerede her på jorden. Det evige liv har vi modtaget allerede i dette liv. ”Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham som du har sendt, Jesus Kristus”, beder Jesus (Joh. 17:3). Når vi kender Gud, smitter hans værdier af på os, og alt det, som Jesus opfordrer os til i evangelierne, bliver muligt. Vi er Guds børn og ligner vores far!

Frygt ikke! befaler Jesus. Og det gør han, fordi det er muligt at slippe frygten. Han vil hjælpe os. Han forsikrer os om, at Gud, vores Fader, er med os og vil give os alt det, vi over hovedet kan tåle af himmelens velsignelser.
Og når det evige liv begynder her og nu og kan mærkes og deles i form af kærlighed, tilgivelse, barmhjertighed osv., så er der ikke plads til den eksistentielle frygt, om man kommer i himlen eller ej. For så så er himlen jo allerede her, og vi kender Gud, mærker hans kærlighed og nyder hans velsignelse.
Som Paulus skriver: ”Hvem vil kunne skille os fra Kristi kærlighed? Trængsel eller angst…? Men under alt dette mere end sejrer vi ved Ham som elskede os.” (Rom. 8:35a,37).
Så frygt ikke! Himlen er allerede her, fordi Gud er her. Gennem Jesus er ”Riget” kommet nær, det er midt iblandt os og endda inden i os.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk