DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Peter Götz

Netpræst

Peter Götz, Forkynder
Netkirken

Mail: peter@goetz.dk

 

Hvem er min Gud

1 aug. 2021

Når vi bladrer i evangelierne, der står i begyndelsen af Det Nye Testamente, støder vi meget ofte på en konflikt mellem Jesus på den ene side og farisæerne og de skriftkloge på den anden. Konflikten handler om Menneskesyn og Gudsbillede

Du kan spørge om det nu også er vigtigt, men:
Al praksis og al iagttagelse af mennesker og deres adfærd fortæller os, at det billede vi har inde i vores hoved af, hvem Gud er, det styrer vores liv.
• Hvis jeg har en streng og dømmende og hård Gud, bliver jeg selv hård og ubarmhjertig.
• Hvis jeg tror at Gud synes bedre om mig, hvis jeg holder mig på dydens smalleste sti – og vender ryggen til mig, når jeg gør noget galt, så bliver jeg selv på samme måde overfor andre.
• Er mit billede af Gud derimod, at han er engageret og interesseret i alle mennesker, bliver jeg det samme.

Morale: Vores gudsbillede er vigtigt.

Man kan vel sige, at det allermest revolutionerende ved Jesu forkyndelse, er, at han vender op og ned på det gudsbillede og det syn på andre mennesker, som hans samtid, ført an af de skriftkloge, havde erhvervet sig. - Vi skal have fat i Lukas ev. 15.

Det begynder med, at Jesus udsættes for en voldsom kritik:
Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« Luk 15,1 – 3

Kritikken fra det bedre borgerskab og de religiøse regelsættere går ikke på, at Jesus var i tjeneste overfor det mindre pæne selskab, talte til dem, var venlig, imødekommende og lyttende.

Nej - han var sammen med dem – spiste sammen med dem. Trådte ind i deres hjem - vedkendte sig deres liv. Sad til bords med dem og delte Guds gaver med dem – på deres præmisser.

Den adfærd var iøjnefaldende problematisk og særdeles provokerende.
Farisæerne, der var moralens vogtere, havde ligefrem nedskrevet en hel række at ting man ikke gjorde med den slags mennesker som de kaldte ’landets folk’.
Man handlede ikke med dem, man fulgtes ikke med dem på rejse, man bortgiftede ikke sin datter til dem, man antog dem ikke til nogen jobs, lånte dem ikke penge, osv.

OG DÉR SIDDER HAN – denne Jesus!
Efter at have hørt kritikken svarer han med tre lignelser. Den første handler om et får, der bliver væk.
Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Luk 15, 4 ff

Derefter viser Jesus samme pointe med to lignelser mere. Den med kvinden, der havde ti drakmer og mistede én og så den store fantastiske lignelse om sønnen, der beder om sin arv og går hjemmefra – men en dag vender tilbage – og hvad ser han: Hans far står og venter – og glæder sig over gensynet.

Sådan, siger Jesus, er det i Guds Rige – sådan er jeg. Og hvis du vil vide hvem Gud er – så er han: Den, der går ud for at opsøge, den der leder efter sin dyrebare skat og den står og venter og spejder og længes - og aktivt søger sin skabning for at opnå fællesskab.

Billedet som Jesus med flid tegner af Gud, er et billede, hvor Gud placerer sig midt i menneskets hverdag, velsigner det daglige brød, har medfølelse med sorg og sygdom, aktivt nærværende for at flest mulige kan få hjælp.

Når jeg sidder blandt mennesker, som I ikke synes om, siger Jesus, så er det fordi jeg som hyrden er ude for at lede efter dem, der er kommer bort og gerne vil tilbage.
Hvor skulle jeg ellers lede – hvor skulle jeg ellers være. Det er de syge der har brug for læge – ikke de selvretfærdige og frelste!

• Jeg har det som hyrden der elsker sine får – og når ét bliver borte går ud for at lede.
• Jeg har det som kvinden, der ikke har råd til at miste en mønt – jeg må feje, tænde lys og lede til jeg finder.
• Jer har det som Faderen, der står og spejder og venter og længes og løber mit barn i møde.

Opsamling
Gud placerer sig midt i menneskemylderet – dér hvor folk færdes. Og det er rigtig ærgerligt, hvis ikke du og jeg, der kalder sig kristne er der – og rigtigt ærgerligt hvis hans kirke for den sags skyld heller ikke er der.

Disse beretninger, der spejler Guds lidenskabelige kærlighed og aktive søgen efter det tabte og bortkomne, er et af de vigtigste billeder, vi kan have af Gud.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk