DAGENS ORD: ”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; v2 her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.” 1 Korinter 4:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ruth Cilwik Andersen

Netpræst

Ruth Cilwik Andersen,

Mail: ruthcandersen@gmail.com

 

At være rig af gode tanker

16 aug. 2020

Igennem mine unge år har jeg været præget af nogle mennesker, der lærte mig at spille et instrument, synge eller undervise i forskellige sammenhæng. Alle disse færdigheder kræver en del, man skal lære udenad. Jeg kan huske, at jeg skulle spille små klassiske klaverstykke til jul og andre højtider og det var UDEN noder. Der var sange i koret, der skulle læres udenad og i min juniorklub i kirken skulle vi lære bibelvers udenad. Hjernen blev fyldt med tanker, noder og indtryk. Det gav - udover svedige hænder og sommerfugle i maven - en god oplevelse af at udvikle sig og bidrage med noget nyttigt.

I dag lever vi i ’informations-tidsalderen’ og ’digital tidsalder’ hvor alt altid er tilgængeligt. Det gør ens hjerne mere passiv. Alderen gør vel også sit, når det gælder om at huske, men én ting har jeg fortsat gjort hele livet igennem: jeg har i længere perioder fokuseret på et godt udsagn – især fra Bibelen – for at tilegne mig dens syn.
Ét af disse afsnit er fra Bibelen i brevet til Filipperne, det 4. Kapitel:
”I øvrigt, kære venner, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.”
Og i afslutningen står:
”Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus”.

For et år siden havde Kristelig Dagblad en artikelserie om ”Livets skuffelser”. Mange personer blev interviewet og de største skuffelser kunne findes i familien. Manglende opbakning, forståelse, interesse og kærlighed. Det andet var listen over skuffelserne over en selv. Handlinger og kommentarer man fortryder, sygdom, tab, manglende selvværd og manglende evne til at gør noget ved tingene.
Der er omstændigheder i alle vores liv, som vi ikke kan ændre på. Men der er noget, der kan ændres hos os alle sammen og det ligger mellem ørene. Det er hér, Paulus, forfatteren af det brev til folk i Filippi, tager fat. Vi kan lægge fakta på bordet, men hvad lægger vi os på sinde? ”… kort sagt: det gode og det rosværdige”?

Bibelen taler rigtig meget om ”sindelaget”. Vi kan endda have samme tro, samme Herre og samme dåb, og dog opmuntrer den helt konkret at arbejde på at have samme sindelag.
Skuffelser, desillusion, sår af forskellig art kan lægge sig som en negativ dyne over vores sind – uden en aktiv beslutning. Paulus opmuntrer til blive aktiv i at vælge sindets indhold og aktivitet.
Jeg brugte meget krudt på at tænke over, hvad der var sandt og ædelt i mit liv. Sandheden kan gør ondt og noget ’ædelt’, hvor fandt jeg det? Der skulle næsten en lup til at finde frem til noget, der lignede noget ædelt. Men så skete der noget meget spændende: de få ædle ting jeg fandt, ledte mig hen til flere og de ledte mig igen hen til flere. Det er som om vores sind er meget taknemmelig for at der bliver lagt sande, ædle, rene og rette ting på. De formerede sig i al fald hos mig. Jeg blev rig af gode tanker.
Alt dette skete på grund af den tid jeg tager med Bibelen i hånden (i telefonen) og i min daglige dialog med Jesus. Det er min rutine og den har oprettet denne indre rigdom af gode tanker midt i en verden, der især i denne Virustid, kan være svært og uberegnelige at navigere i.

Ruth Cilwik-AndersenBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk