DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Charley Stephansen

Netpræst

Charley Stephansen, Præst
Vestermarkskirken

Mail: clstephan@hotmail.com

 

Gospelmusikken

1 nov. 2019

Gospelmusikken og dens ophav fascinerer mig rigtig meget.
Hvordan kan der komme så meget glæde, håb og opmuntring ud af noget som er født i smerte, lidelse, mørke, modgang og håbløshed.
Der er intet positivt at sige om slaveperioden i USA udover at disse slaver, primært sorte, hørte evangeliet om Jesus blive fortalt til dem og de tog imod budskabet. Hvorfor gjorde de det?
De hørte om en frelser som kom til jorden for at redde os.
De havde brug for en frelser midt i deres håbløshed, men på trods af deres uretfærdige omstændigheder viste de også at de ikke var fejlfrie, men havde brug for en frelser – ikke bare i dette liv, men også efter døden.

De kunne identificere sig med at Israelitterne levede i fangenskab og slaveri i 400 år. Der var nogen som havde været igennem det samme som de stod i, og det fandt de trøst og opmuntring i.
Ligesom Gud kaldte Moses til at lede Israelitterne ud af fangenskabet i Ægypten, så vidste Gud havde sendt en frelser, som banede vej ud af deres egen fangenskab og som skulle udfri dem fra deres indre slaveri
Frelseren var Guds søn, men var ikke for stor til ikke at komme helt ned til os, leve og bo sammen med os og tjene os for at vise os sin kærlighed. Jesus gik igennem uretfærdige og uforskyldte lidelser og smerte hele vejen indtil døden på et kors.

De kendte til fysisk, psykisk smerte og derfor lyttede de efter og kunne identificere sig med Jesus. Han vidste hvad de blev udsat for hver dag. De lyttede og tog imod budskabet og frelsens gave
De erfarede at Jesus befriede dem fra deres indre slaveri overfor synden, og den frihed betød mere for dem end at fysisk blive sat fri. Det hjalp dem til at kunne gå igennem hverdagen som var forfærdelig. I stedet for at fylde sig med bitterhed, had, pessimisme og håbløshed, så sang de gode nyheder til hinanden og til møder/gudstjenester. Sange såsom Amazing grace, O happy day, nobody knows the trouble I have seen, what a friend we have in Jesus, when the saints go marching in etc.
Mange slaver fik mod og kræfter til at holde ud på trods af de frygtelige omstændigheder. Mange vidste de aldrig ville blive frie som slaver, men deres ånd og sjæl var fri pga. troen på Jesus og han havde sat dem fri fra syndens slaveri og det kunne ingen tage fra dem.

Derfor blev sangen som et levende håb de løftede op hele tiden. Et helt liv i fangenskab og som slaver gav ingen mening, men de vidste at der vil komme et liv efter dette liv, hvor der ingen smerte, mørke, håbløshed hersker. De behøvede ingen beviser om liv efter døden sammen med Gud, fordi de havde smagt livet før døden og det var nok.
Slaverne vidste godt Gud ikke kunne befri dem fra det fysiske slaveri, men de oplevede at Jesus gik med dem gennem det svære og vanskelige.

Salme 23:4 Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.
Rom 8:35 Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd?
2 kor 1:3, Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, barmhjertighedens fader og al trøsts Gud
2 kor 4:8 I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde.
Døden er ikke foran os, men er bagved os, når vi siger ja til frelsens gave som Jesus har banet vej for. Når døden er foran os, så er frygten også en stor del af vores liv. Igennem Jesus død ønsker han at sætte os i frihed fra frygt, angst og fortvivlelse.
Jesus har gået gennem døden så du ikke behøver det. Derfor kan du og jeg erfare livet, som han har købt og banet vej for os alle. Vi har ikke slaveri officielt i vesten i dag, men bagved findes der meget slaveri i form af frygt, angst og misbrug.

Hvis du går gennem dødsskyggens dal eller har været igennem den og er bange for at det sker igen, så hold ud og hold fast. Jesus viste alle mennesker at smerten ikke er enden på historien, men det er i sådanne livssituationer kristendom ikke bare er teori, men også praktisk og konkret.
Vi kan ikke forandre omstændighederne, men vi kan face dem og gå gennem dem sammen med Jesus.




Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk