DAGENS ORD: ”Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen.” 1 Peter 4:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Dit liv – dit valg X

16 nov. 2005

Måneders valgkamp med valgplakater, læserbreve, annoncer, valgløfter, gratis balloner og kuglepenne, er netop overstået. Ingen personer med bare nogle af sanserne i orden, kan have været i tvivl om, at der netop har været afholdt Kommunale valg og valg til de nye Regionsråd. Listerne med kandidaterne var så lange, at man meget let kunne miste overblikket i den lille stemmeboks. Ikke mindst hvis man samtidigt skulle prøve på at huske, hvem af de enkelte kandidater der nu stod for hvad, og hvem der havde lovet at ville kæmpe for hvad.

For nogle mennesker kan de mange religiøse tilbud vi jævnligt konfronteres med, mest af alt minde om en sådan valgkamp. Hvem står nu for hvad, hvilke særkende har de forskellige, og hvem tror egentligt på hvad? Det er meget forståeligt, at dette kan skabe en del forvirring, ligesom fristelsen til blot at se de mange forskellige tilbud som ingredienser man selv kan blande til den mixture, man nu engang har lyst til, er stor. Nemt laver vi vores egne små ”lommefilosofier” og hvad der er rigtig for dig, behøver ikke også at være rigtig for mig.

Som menneskehed har vi i dag tabt det filosofferne kalder ”Den store Historie”. En fælles referenceramme eller et centrum, hvorom livet drejer sig. I forsøget på at tilfredsstille den guddommelige længsel vi alle har, må enhver derfor selv definere sit eget centrum, med det resultat, at mange oplever en stor rodløshed og frustration. Den store Historie er blevet erstattet af mange små historier og vi begynder at få svært ved at tale med og forstå hinanden.

Kristendommen bliver til tider ligeledes reduceret til en sådan ingrediens, som kan indgå på lige vilkår med andre religiøse bud på at forklare livets mening. Resultater bliver det samme, som hvis man blander alle farver sammen – farverne fortoner sig ind i den sorte kulør, hvor det ikke længere er muligt at skelne farvenuancerne.

Dette har da heller aldrig været tanken med kristendommen. Jesus selv siger: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Joh 14,6

For nogen kan denne påstand virke meget provokerende, men ikke desto mindre er dette kernen i kristendommen. Uden Jesu død på korset, hvor han genoprettede det forhold mellem Gud og os, som Gud oprindeligt havde tiltænkt os, er kristendommen i bedste tilfælde blot en god moralsk lærer.

Kirkerne bag denne hjemmeside tror alle på dette budskab og har oplevet, at vejen til et liv med Gud, går gennem en delagtighed i Jesu død og opstandelse. Jeg vil derfor gerne opfordre dig til søge denne vej. Du har alt at vinde, men intet at tabe. Vælg du i dag, hvad du vil fylde i dit liv.

Har du ingen naturlig relation til en kirke i forvejen, så opsøg gerne en af de kirker der står bag denne hjemmeside. Vi vil med glæde vandre sammen med dig på din ”åndelige vandring” gennem livet. Bor du ikke i nærheden af nogle af disse, vil vi også gerne være behjælpelig med at finde en kirke i dit nærområde.

Med ønsket om Guds velsignelse

Claus BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk