DAGENS ORD: ”Men alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe; I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se Herren frelse jer, Juda og Jerusalem. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme! Ryk ud imod dem i morgen, Herren vil være med jer.” 2. Krønike 20:17

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Jakob Engell Vagner

Netpræst

Jakob Engell Vagner,

Mail: jv@baptistkirke.dk

[ Mere ... ]

 

Tomhed eller tro

1 mar. 2019

Dengang jeg læste teologi havde jeg en lærer, der ofte sagde: ”Mennesket er som en høvlspåne – vi rotere om vores egen tomhed”.

Selv om det selvfølgelig er sat lidt på spidsen, så tror jeg faktisk, at han har en pointe. I forbindelse med oplysningstiden, for flere hundrede år siden, gjorde vi, i vores kulturkreds, oprør imod religiøse og politiske autoritære systemer, og i den forbindelse blev vores livssyn nok lige lovligt individualiseret. Det enkelte menneske og dets identitets-projekt blev centrum for tilværelsen, og det blev i nogen grad på bekostning af troen på noget større og vigtigere end os selv.

Kristendommen har en effektiv medicin imod usund individualisering og egoisme, og det er tro og tilbedelse. Tro og tilbedelse er ikke en tilbagevenden til undertryggende religiøsitet, men der imod en frigørende bevidsthed om, at der findes en Gud, som har taget hovedansvar for universet, og som i sin kærlighed ønsker alt det bedste for os.

Når vi i tro med vores bøn og sang tilbeder Gud, så kommer tingene i de rigtigt proportioner. Vi bliver mindet om, at Gud er Gud, og det er vi ikke!

Salme 95 i Bibelen er bare en af mange tekster, der minder os om denne sandhed:

Kom, lad os juble for Herren,
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
Lad os træde frem for ham med takkesang,
bryde ud i lovsang til ham.
For Herren er en stor Gud,
en mægtig konge over alle guder.
I hans hånd er jordens dybder,
bjergenes tinder tilhører ham.
Havet tilhører ham, for han skabte det,
hans hænder formede landjorden.
Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os,
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud,
og vi er hans folk, de får, han vogter.


Uanset vores situation er det både sundt, givende og trøsterigt at tro og tilbede Gud. Det baner en vej ind i Guds nærvær og minder os om, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen.
Tro og tilbedelsen er helt centralt i Kristendommen. Lad os derfor til stadighed minde os selv og hinanden om, at Gud er al ære værdig, og når vi tilbeder ham, så finder vi styrke og visdom til et retfærdigt og meningsfuldt liv.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk