DAGENS ORD: ”Han mætter dit liv med gode gaver, du bliver ung igen som en ørn.” Salme 103:5

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ruth Cilwik Andersen

Netpræst

Ruth Cilwik Andersen,

Mail: ruthcandersen@gmail.com

 

En middag der rystede byen

16 apr. 2018

Hvert år i uge 17 har et initiativ fundet frem til mange lokalområder: ’Danmark spiser sammen’, som er en ’folkebevægelse mod ensomhed’ (citat taget fra www.Danmarkspisersammen.dk). Efter hvad man kan læse sig til, er det blevet en succes, hvor mennesker mødes på tværs af generationer og kultur. Målet er at komme ud i enhver krog af Danmark! Det er mennesker der har hjertet på rette sted og en tiltrængt vision for landet. Statistikken siger nemlig, at der er omkring 350.000 voksne og 22.000 børn der ofte eller altid føler sig ensomt!

Et måltid mad var allerede til Jesu tid et samlingspunkt for møder og samtaler der førte til livsforvandlende oplevelser.
Sådan en historie finder vi i Lukas Evangeliet kapitel 19, vers 1 - 10. Jesus kommer ind i byen Jeriko. Byens borgere er optaget af at se Jesus, som de har hørt så meget om og de omringer ham fra alle sider. En mand med navnet Zakæus vil også se Jesus. Han var ellers ikke velset og man undgik ham, fordi han er blevet ansat af den romerske besættelsesmagt. Her var han blevet overtoldere og en rig mand. Én ting er at betale told når man kom ind i byen, men hos Zakæus skulle man tit betale meget mere og det gik i egen lomme hos tolderen.

Zakæus klatrede op på et træ, der stod ved vejen. Her var der ro og her havde han chancen for at se Jesus og forhåbentlig også at høre lidt, hvad han havde at sige. Man så rolig skulle det ikke blive: Jesus standsede lige netop under dette træ og så op, som om han vidste at Zakæus havde gemt sig dér. Højt og tydeligt sagde Jesus: ’Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus!” Jeg vil gerne besøge dig, lære dig at kende, dele mit liv med dig! Han var sikkert ved at miste balance af ren og skær overvældelse: hørte han rigtigt? Vil denne Jesus komme hjem til ham?

Men folket skulle også komme sig: hørte de rigtigt? Vil Jesus besøge sådan en forræder og bedragere? Og oven i købet spise sammen med ham? At spise sammen var et tegn på at blive inviteret ind i ens liv. ”Du er velkommen i mit hus og dermed i mit liv”. Der står ikke hvad de talte om under hans besøg, men oplevelsen må have været af særlig karakter. Zakæus rejste sig på et tidspunkt og sagde: ”Se Jesus, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage”.

Hvad skete der lige under middagen? Havde de to haft politiske drøftelser? Delte de livshistorier? Uanset hvad, fik Zakæus så meget selvindsigt og mod at han kom med en personlig livsregel der skulle forandre hans fremtid for altid. Som konsekvens af dette, vil en hel by blive forandret! Tolden havde stor betydning for handelslivet og Jeriko havde ikke haft det bedste ry. Zakæus’ medarbejdere fik sig sikkert en stor overraskelse, for det var jo fra nu af også slut med deres ’lomme’-penge.

En middag med Jesus forandrede Zakæus liv og dermed en hel by. Hvornår og hvor er det, hvor vi kan drøfte og dele livets vigtige spørgsmål og oplevelser? Bryd ud af tavsheden og indre ensomhed?

Vi kan være sammen med mange arbejdskollegaer, komme til alle familiefester og have et aktivt foreningsliv uden at dele noget af ens eget liv. Ensomhed, både den fysiske, men også den mentale, er blevet til en alvorlig udfordring i vores samfund. De mange unge mennesker, der netop skulle bruge deres studie- og uddannelsestid til at finde sit netværk for livet, sætter kryds bag udtalelsen: jeg føler mig ofte eller altid ensom.

Frygten for at blive afvist – eller for at blive udstillet på Facebook – kan være årsagen for ikke at vise, hvem man i virkeligheden er. Der kan også være andre grunde, men intet ændrer på, at det gør os mennesker ikke noget godt at være eller føle sig ensomt.
Den dybe eksistentielle ensomhed møder Jesus ved at lade os vide og mærke, at vi er elsket. Jesus siger i Johannes 15.9-13
Som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed”. Den viden alene, giver os den indre ro og mod til at leve som vi virkelig er – og energi, til at dele livet. Jesus standser ikke her. Han giver også vejledningen til, hvordan dette evt. ’nye’ liv kan se ud:
Vers 10 – 14 ”I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min Fars kærlighed ved at adlyde ham. Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter. Min befaling til jer er, at I skal vise hinanden den samme kærlighed, som jeg har vist jer. Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. I er mine venner – hvis I altså gør det, jeg har befalet jer at gøre!
Jesus beder her egentlig om at få lov til ’at blive boende”, dvs. han vil meget gerne dele hans tanker og livsregler igennem ord og ånd i os. Man kunne også sige: Han inviterer sig selv til flere middage, for at blive i dette billede. Er din dør åben?

Med venlige hilsner
Ruth Cilwik Andersen
Præst i Frikirken i FrederiksværkBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk