DAGENS ORD: ”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; v2 her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.” 1 Korinter 4:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Den kristne tro - mere end blot et fundament i livet

16 maj. 2017

Vi lever i en tid, hvor den fælles historie, der tidligere har forenet os i Danmark – den kristne grundfortælling – er væk, eller i bedste fald, er stærkt svækket. Vi har ikke længere den samme referenceramme og derved heller ikke et fælles fundament at stå på. Sekularisering, kan man også kalde det.
Det at tro på noget, der er større end en selv og at prøve at finde svaret på livets store eksistentielle spørgsmål i en tro, bliver presset. Den kristne tro, grundfortællingen, bliver sat på prøve. Spørgsmål og kommentarer som: Hvordan kan du tro på noget der er så gammelt? Det er ikke relevant i dag? Og selvom du tro det, så må du holde det for dig selv! er ikke uvant. At tro på noget kan næsten ligefrem diskvalificere en person til at kunne bestride et synligt hverv.

Som samfund glemmer vi nemt, hvad det er vi er rundet af. At hele den vestlige verden bygger på et kristent fundament og på kristne værdier. At tidligere tiders videnskabsmænd, som har banet vejen for den videnskab vi har i dag, ikke bare bekendte sig til den kristen tro, men ofte ligefrem var drevet af den i deres søgen.

Albert Einstein skrev eksempelvis: ”Jeg ønsker at vide, hvordan Gud skabte denne verden. Jeg er ikke interesseret i det ene eller andet fænomen, i spektret af det ene eller andet element. Jeg ønsker at kende hans tanker: resten er detaljer.”

For Einstein var dette ikke modsætningsfyldt. Det var fundamentet han stod på, og fra hvilken han betragtede universet og alt omkring ham.

Men vi overser noget meget vigtigt, hvis vi reducere kristendommen til blot at være et fundament eller et værdisæt. Jesus kom nemlig ikke bare med en god lære og et forslag til en måde at leve på. Med sin død og opstandelse følger nemlig en virkelighed, der fortsat er lige så relevant for os i dag, som det var den gang. Han havde ikke bare et budskab at bringe, men et liv, som han ønskede – og fortsat ønsker - at forløse i hver enkel af os.

I brevet til menigheden i Korinth skriver Paulus i 1. Kor 1,23-24:
 
”Vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.”
 
Må vi alle få lov til at erfarer Guds visdom og hans kraft i vore liv. For Jesus er lige så relevant i dag som den gang.

Min bøn er, at du må få lov til at erfarer, at den kristne tro ikke blot er et sæt regler og noget ydre, men derimod en relation med en levede Gud, der ønsker at bringe dig liv: resten er bare detaljer.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk