DAGENS ORD: ”Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.” Jakob 3:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Et liv levet med og i tilgivelse

16 nov. 2016

”Uden tilgivelse forbliver vi tøjret til den person, der gjorde os ondt. Vi er bundet sammen med lænker af bitterhed, fanget i en fælde. Indtil vi kan tilgive den person, der har gjort os ondt, vil han eller hun holde nøglerne til vores lykke og være vores fangevogter. Når vi tilgiver, tager vi kontrollen med vores egen skæbne og følelser tilbage. Vi bliver vores egne befriere.”

Sådan skriver Desmond, og hans datter, Mpho Tutu det, i deres fælles bog: ”Tilgivelsens bog”. Der er ingen tvivl om, at der ligger en enorm forløsning og frihed i at leve et liv i og med Guds tilgivelse. Et liv levet i Guds tilgivelse af os – og et liv, hvor vi kan tilgive andre mennesker deres overtrædelser overfor os. Jeg tror de fleste, vil være enige i denne betragtning.

Men mon ikke, det modsatte så også gælder? At mangel på tilgivelse - hvad enten det handler om, hvorvidt vi lærer at modtage Guds tilgivelse af vore overtrædelser og kommen til kort, eller om hvorvidt vi kan tilgive andre, der forbryder sig mod os - vil binde os?. At disse ting faktisk frarøver os vores egen frihed, med lænker af bitterhed, hvor vores liv og følelser holdes i fangenskab.

I bønnen Fadervor, beder vi: ”Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere.” Det er ikke altid jeg kan bede denne bøn med hjertet, for hvor vil jeg dog til tider håber, at Gud er mere nådig overfor mig, end jeg kan være overfor andre. Men Jesus bøn, har ikke bare har begge ovennævnte elementer med – forholdet til Gud og forholdet til vores næste – men viser os samtidigt, at de to relationer hænger uløseligt sammen. Min relation med andre mennesker og min relation med min himmelske far.

Min bøn er, at mit eget liv i højre grad bliver kendetegnet ved et liv, levet i modtagelsen af Guds tilgivelse, og hvor tilgivelsen af min næste, bliver om ikke en naturlige reaktion, så mit første valg. Baserer jeg min tilgivelse af min næste på hvorvidt jeg føler mig klar til det, tvivler jeg på, at jeg nogen sinde kommer dertil. Til gengæld oplever jeg, at følelserne kan følge med, når jeg tager beslutningen om at ville tilgive.

Som den eneste bøn i Fadervor, uddyber Jesus hvad han mener med denne bøn. Videre hedder det nemlig:
"For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser."

Og husk så på: At tilgive er ikke det samme som at sige, at det var i orden, hvad der måske er forbrudt mod dig. Tvært imod. Det er netop fordi det ikke er i orden, at tilgivelsen giver mening.

Gud har tilbudt dig sin tilgivelse - om du vil tage imod den, er op til dig: Om du vil leve i den, og på samme måde også give den videre, er ligledes op til dig.

Med ønsket om Guds fred og velsignelse i dit liv
Claus BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk