DAGENS ORD: ”Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen.” 1 Peter 4:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Lad dig forvandle

16 maj. 2016

”Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til.” 2. Korinterbrev 5,17

Så klart og tydeligt udtrykker Paulus det, når han skriver til menigheden i Korinth. Er nogen i Kristus – er han en NY skabning.

Vi kan nemt komme til at reducere det, at være en kristen, til en fritidsinteresse. Noget man kan gå til – en standard man kan/bør/skal leve op til, eller i bedste fald, en livsanskuelse og et værdisæt, som vi kan lade os inspirere af og lade os præge af. Men uanset hvilke af disse ovenstående faktorer der gælder for os, så vil det forblive med at være religiøse anstrengelser. Anstrengelser, hvor vi i os selv og i egen kraft forsøger at leve op til noget, vi i bund og grund ikke er og som derfor ikke falder ”naturligt” for os.

Ser vi på Paulus ord, er det da også en anden virkelighed han beskriver. En ny skabning. At noget gammelt er forbi, og noget nyt er blevet til. Dette er alt andet end religiøse anstrengelser – det er en forvandling. En anden virkelighed, hvor hvad der er ”naturligt” for os, også bliver noget andet.

Kan noget sådan lade sig gøre, tænker du måske. Ja, vi kender det jo allerede fra naturen. En sommerfugl-larve, der efter den har forpuppet sig, pludselig kan fremstå som et let flyvende insekt. En forvandling har fundet sted. Forvandlingen – den nye skabning – lå dog allerede i den lille larves DNA.

På samme måde er det også med dit liv. Måske du fortsat oplever, at du kravler gennem livet. Men i dit DNA ligger der noget langt mere og langt større. Du er nemlig skabt i Guds billede – til at ligne ham. Ikke som noget du skal anstrenge dig for, men som et resultat af den forvandling Gud ønsker at gøre i dig ved sin Helligånd.

Forvandlingen sker, når tager imod Jesus i dit liv – hans nåde og kærlighed i erkendelsen af, du ikke magter det i egen kraft – og du derefter spejle dig i Guds tanker for dig og villigt lader dig forvandle efter dette billede – så sker forvandlingen.

Må Gud hjælpe dig til denne nye naturlighed. For det er da kedeligt at kravle rundt gennem livet som en larve, når du vi i al evighed vil kunne flyve rundt som en sommerfugl.


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk