DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ruth Cilwik Andersen

Netpræst

Ruth Cilwik Andersen,

Mail: ruthcandersen@gmail.com

 

Oplevelser med BØN

16 jan. 2016

I denne weekend afsluttes ”Alliance Bønneugen” (se evt. på http://www.evangeliskalliance.dk for informationer). Kirker fra forskellige kirkesamfund blev for mange år siden enige om, at det er en god idé, at bede sammen på tværs af geografi og teologi. Derfor arrangeres hvert år i uge 2 en verdensomspændende bønneuge. Forbøn for mennesker, behovene i lokalområdet, personlige bønneemner og tilbedelse er altid en del af disse møder. Lokalt, her I Halsnæs Kommune, besøgte vi i løbet af ugen Folkekirken i Frederiksværk, Torup og Melby, Luthers Mission i Hundested og Frikirken i Frederiksværk.

Bønnens fokus er Gud, dvs. troen på Hans løfter, Hans nærvær og Hans virke. At bede sammen styrker troen og konkretiseringen af ens anliggende. Det kan kun anbefales og i vores tilfælde blev ugen til store glæde for mange.

Emnet for bønneugen var valgt fra Lukas Evangeliet 15 med overskriften ”De fortabte sønner vender hjem” og jeg vil dele én af de vigtige nøglevers fra denne lignelse her. De er fra vers 31: ”Mit barn, du er altid hos mig og alt mit er dit…”

Denne sætning siger faderen til den søn, der kom hjem fra marken og ikke vil deltage i festen, som var arrangeret for den hjemvendte bror. Broderen havde taget halvdelen af arven og kom tomhændet tilbage fra forbrugerfesten. Faderens kærlighed var uændret og overvældende for begge: Den tilbagevendende bror, men sandelig også for den anden bror, der har arbejdet og stået til rådighed på gården.

”Alt mit er dit” siger faderen i denne historie og er Jesu budskab til mennesker, der lyttede til ham. Alle de muligheder og gaver Gud har, kan blive til oplevelser og berigelser i mit liv her på jorden.

”Alt mit er dit” bliver sagt i en samtale foran døren, udenfor, mens festen er i fuld gang med musik og vi kan gætte os til: lækker mad. Her står far og søn og har én af livets skelsættende samtaler. Gud, vor Far er til at tale med, ikke altid fordi vi opsøger ham, men fordi Han ser os og er dér, hvor vi er og finder os. En samtale med Gud er bøn og kan blive til skelsættende oplevelser i vores liv!

”Alt mit er dit” får sønnen at vide og vi bliver desværre ikke inddraget i konklusionen af hans valg. Går han ind til festen og bliver en del af glæden og kærligheden? Går han væk eller tilbage til arbejdet? Vi ved det ikke og det er, som om denne sætning skal stå tilbage, som noget der gælder alle – der skal tages med i livet af de tilhører der var samlet omkring Jesus. En sætning der er så afgørende i forståelsen af den kristne tro at den skulle ikke forstyrres af beskrivelsen af broderens reaktion, men skulle lægge op til refleksion i tilhørerskaren.
”Alt mit er dit” siger Gud Faderen dermed også til dig i dag.

Må din dag og uge være velsignet med gode samtaler med Gud Faderen og flere erkendelser af, hvad du som Guds barn ejer samt hvilke muligheder det kan medfører!

Guds fred og mange hilsner
Ruth Cilwik AndersenBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk