DAGENS ORD: ”Men alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe; I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se Herren frelse jer, Juda og Jerusalem. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme! Ryk ud imod dem i morgen, Herren vil være med jer.” 2. Krønike 20:17

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ruben Andersen-Hoel

Netpræst

Ruben Andersen-Hoel , Er ikke længere aktiv
Vanløse Frikirke

Mail: ruben@vanlosefrikirke.dk

 

Jesus er gået i forvejen

1 sep. 2015

Siden påske har jeg været optaget af en sætning, der stammer fra påskeevangeliet, nemlig at Jesus er gået i forvejen for os.

Det er englen, der siger sætningen til kvinderne, da de kommer til den tomme grav påskemorgen:
Matt 28, v5-7:
v5 »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. v6 Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. v7 Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.«

Efter Jesu opstandelse og inden hans himmelfart hører vi nogle gange om at han gået i forvejen for sine disciple. Han står allerede og venter, da disciplene dukker op. På en måde er det ikke overraskende at det er sådan, for han havde også selv forudsagt at han ville gøre det: Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilæa. (Matt 26, v32)

Et af eksemplerne på at Jesus er gået i forvejen er jeg særligt glad for. Det er der hvor han står og hilser disciplene godmorgen ved bredden af Tiberias Sø, da de har været ude at fiske og ikke fanget noget. (Joh 21, v1-14). Han var i forvejen taget på stranden, for han vidste at de ville komme. Og siden at de ikke havde fanget noget, så havde han også lige taget nogle fisk med og var i gang med at lave morgenmad. Da han så har gjort et mirakel, og de får en masse fisk, inviterer han dem med til måltidet. »Kom med nogle af de fisk, I lige har fanget.» siger han. Og lidt senere: »Kom og spis!»

Jeg synes at det er så fantastisk! For jeg tror at det samme gælder for os. Når du er lidt nedslået og måske ikke lige synes at du kan finde Jesus, så kan du pludselig opdage, at han allerede er til stede. Og at han har ventet på dig. Han vidste at du ville komme. Og han ønsker at gøre mirakler for dig, og invitere dig med til at spise. Han ønsker at have fællesskab med dig.

Sådan er vores Herre og mester, han stikker ikke af fra os. Og hvis vi synes at vi har mistet ham af syne, så kan det meget vel være at han dukker op og siger: Godmorgen! Han var ikke væk, han var bare gået i forvejen.

Jeg tror at han hilser os med et godmorgen hver morgen. På den ene side er det en helt almindelig jordnær hilsen, og på den anden side er det noget helt særligt – for det er Jesus, som siger det.

Andre gange står der bare at han stod midt iblandt dem efter opstandelsen, og begynder at svare på deres spørgsmål, hvilket indikerer at han allerede var der og havde hørt hvad de snakkede om. Vi behøver ikke at lede så meget efter ham alle mulige steder – han er gået i forvejen og er her allerede når vi kommer. Og han hører hvad vi snakker om, og ønsker at svare på vores spørgsmål.

Og så kan vi læse at han holder sit løfte om at være gået i forvejen til Galilæa, hvor han står og venter på dem på det bjerg, hvor han havde sat dem stævne for at give dem Missionsbefalingen. (Mat 28, v16-20)
Her møder han dem og giver dem opgaven at de skal give budskabet videre, og løftet at han er med dem alle dage indtil verden ende.

Det betyder at han både er tilstede her og nu, men også at han er gået i forvejen. Jeg tror ligefrem at vi kan opleve, at når vi går ud i verden med budskabet om ham, så kan vi opdage at Jesus allerede har været der ved Helligånden, og at vi kan arbejde med på det arbejde som Gud allerede er begyndt med.

At Jesus er gået i forvejen rummer også den virkelighed, at han har gået igennem lidelser og død for os. Han kender til de ting vi går igennem. Han har allerede været der. Han gik i forvejen for os igennem det – og kalder på os fra den anden side. Jesus har banet en vej til et evigt liv for enhver, der tror på ham. Et liv uden lidelse, sygdom og bekymring.

For Jesus er nemlig også gået i forvejen for os til Gud. Det læser vi om i Joh 14, v1-4:
"v1 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! v2 I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? v3 Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. v4 Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen."

Jesus er gået i forvejen for os til sin far. På samme tid som at han er til stede her på jorden ved sin ånd, så er han taget hjem til himlen, hvor han har gjort en plads rede til os.
Hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.

Hvis vi tror på ham og dermed kender ham, kender vi også vejen til ham.
Han er gået i forvejen for os til Gud, og venter på os.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk