DAGENS ORD: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent.” Mattæus 15:18

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Hjertets holdning

16 jul. 2014

Ny Testamente vil ha´ os til at forstå, at Jesus Kristus er den samme i går i dag og til evig tid. Sådan som han var dengang, er han også i dag. Den kristne Kirke har brug for at huske, at den har en opstanden Herre, som lever. ”Som Han var i fordumstid, sådan er han også i dag.” Det store spørgsmål er: Må han få lov at være den, han er - også i dit og mit liv?
En kvinde, jeg kender fortæller hun aldrig rigtig har troet på Jesus; men her i sidste uge bad hun tvivlerens bøn: ”Jesus, hvis du er der, vil du så ikke nok vise mig det! Hun oplevede, at Jesus åbenbarede sig for hinde. Grædende og helt overvældet fortalte hun, hvad der var sket. Et møde med ham virker ind på alle dine forehavender, din måde at leve på, dine forretninger, din familie, din økonomi. Han skaber nyt, løfter dig ud af alt det gamle - gamle vaner, gamle måder at tænke på. Det var det, de oplevede dengang då Jesus gik hernede.

Markus beretter om et møde i Kapernaum. (Markus 2; 1 -12)) Nogle åbnede deres hjem, for at Jesus kunne komme og prædike. Måske tænkte de, hvis der kommer mange, så tager vi nogle ekstra stole ind. Men de havde åbenbart ikke taget højde for, hvem det var, de havde inviteret.
Hans ord var kraftfulde og gjorde et uudsletteligt indtryk på dem, som lyttede. Han engagerede sig i menneskers nød. Mennesker blev udfriet og helbredt fra deres sygdomme. Rygtet om ham gik fra mund til mund, og mennesker strømmede til alle vegne fra. Der var ikke brug for markedsføring. Jesus gik for fulde huse, uden Tv annoncering, brochurer eller adresselister. Det er den Jesus, vi præsenteres for.

Udbyttet af mødet med Jesus afhænger altid af dit hjerte. Det er i dag, som det var dengang, det er dit hjertets holdninger, der bestemmer, hvad du får ud af mødet. (Ordsp. 4: 23-27) ”Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.”

Prøv at se på holdningerne hos dem som var til møde den dag :
Se de skriftkloges hjerter. Jesus siger til dem: ”Hvorfor tænker i sådan i jeres hjerter?
Det er hjertets indstilling, der er det afgørende. De fik i virkeligheden intet ud af mødet på grund af hjertets holdninger.
Se de fire venners hjerter. De havde en syg ven med sig, og de kunne ikke komme ind. Tænk! de gik så vidt, at de brød hul i taget og firede manden ned til Jesus. Det er vildt det her; men sikket et møde.
Se hjertet hos den lamme mand. Hvilket fantastisk møde det blev for ham. Han lyttede til de mest fantastiske ord. Udtalt af Jesus selv. De nåede dybet af hans personlighed og var balsam for hans brudte hjerte og helse til hans lamme krop.
Se hjerterne hos de øvrige som var til møde. Vi læser: ”De var helt ude af sig selv af glæde og begejstring. De lovpriste Gud. De sagde: ”Vi har aldrig set noget lignende!”
Hvordan har dit hjerte det?Er det ikke tankevækkende? De var alle til det samme møde; men resultatet vidt forskelligt. Hvordan forholder du dig til Jesus? Gi´r du ham en chance eller …?Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk