DAGENS ORD: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.” Hebræerne 12:14

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Bring Gud tilbage i kirken

10 aug. 2013

Bring Gud tilbage i kirken


Kirken er unik, fordi Gud er til stede i kristnes hjerter og fællesskaber. Dette nærvær skal vi formidle videre ud i samfundet. Men først må vi invitere Gud tilbage til kirken ved at tilbede Ham.

Af Svend Løbner

Jeg glemmer aldrig ordene fra en kenyansk præstekone, der udfordrede mig efter en gudstjeneste. Hendes mand have prædiket, og jeg ledte mødet og sangen.

”Hvorfor holder du altid op med at synge lige, når man begynder at kunne mærke Guds nærvær? I skal blive ved!”, sagde hun og fortsatte til min store forbløffelse:

”Mennesker kommer ikke til gudstjeneste for at høre dig prædike. De kommer for at møde Gud! Og det gør de, når de får lov til at åbne deres hjerter ved at lovsynge Gud!”

Sådan!

Jeg blev overbevist om to ting: Atmosfære er det vigtigste i en gudstjeneste! Og tilbedelsen inviterer Gud ind i hjerte og kirke!

Derfor lyder denne slet skjulte opfordring til danske kirker. Bring Gud tilbage til kirken. Er prædikenen blevet det vigtigste? Er ritualerne blevet det vigtigste? Er kirkerummet blevet det vigtigste? Jo, de er såmænd vigtige. Men det allervigtigste er tilbedelsen af Gud.

Guds nærvær i vore hjerter og kirker. Alt andet er ligegyldigt. Det er Guds nærvær alle mennesker hungrer efter. Polemik og smarte missionstricks er blot afledninger og forhindringer. Støj på linjen. Kan vi leve i bevidsthed om det mærkbare Guds nærvær i hjerte og fællesskab, har vi samtidig noget at byde mennesker med behov. Har vi mistet forbindelsen, nærværet, atmosfæren, må vi søge tilbage til Gud og invitere ham ind i vore hjerter og kirker på ny. Først da får rummet, ritualerne, alle ordene mening. Og først da har vi noget at give søgende mennesker.

Jeg blev for nylig udfordret til at prædike over emnet: Hvorfor kirke? Jeg tænkte det godt igennem og kom op med mange svar: For at række ud i lokalsamfundet med det kristne budskab. For at sikre omsorg for alle aldersgrupper og tilstande, som mennesker nu har. For at der skal være en stemme, der siger noget, vi ikke kan sige os selv. Men jeg endte med dette svar som det mest rigtige og grundlæggende: For at formidle Guds nærvær på jorden.

Som præst har jeg ofte følt mig fanget i at skulle være ekspert på forskellige områder. Man skal være psykolog, socialrådgiver, økonom, byggesagkyndig og meget mere. Som frikirkepræst i hvert fald. Men hvad nytter det alt sammen, hvis en præst ikke kan bringe Gud på bane over for de mennesker, han eller hun møder. Det er præstens forbindelse til Gud, der legitimerer hans job. Hvis han fx i en sjælesorgssituation ikke formidler åbenbaring fra Gud til den, han prøver at hjælpe, får vedkommende jo meget bedre faguddannet hjælp hos en psykoterapeut eller psykolog.

På samme måde med kirken. Apostlen Peter beskriver kirken som ”et helligt præsteskab”, og reformatoren Luther bemyndigede hele kirken til at udgøre ”det almindelige præstedømme”. Altså er det også kirkens opgave at formidle noget fra Gud til søgende og spørgende mennesker. Men kirken er ofte blevet det, journalist og tv-vært Clement Kjersgaard kalder ”Danmarks største udlejer af selskabslokaler”. Præsten er blevet ceremonimester og i visse frikirker er hver eneste gudstjeneste anlagt som en buldrende rockkoncert. Men kirken skal netop skille sig ud. Kirken behøver ikke kopiere andre. Kirken har noget specielt: Løftet om, at Jesus Kristus selv vil være til stede, når blot to eller tre er samlet i hans navn.

Derfor: begynd allerede på kirkebænken at tilbede Gud af hele dit hjerte. Gud søger tilbedere, dvs. folk, der vil tilbede Ham i ånd og sandhed. Mediter på enkeltsætninger i Bibelen, suk til Gud, påkald Ham og tag tid ud til blot at være stille i Hans nærvær.

Kristne og kirke: gå tilbage til kilderne for Guds nærvær. Brug gudstjenesterne til det, de er designet til: at betjene Gud. Mediter over bibelteksterne, skriv dem ned og tag dem med i hverdagen. Tilbed Gud gennem salmestroferne og udvælg et vers til hver dag i ugen. Start hver dag med tekst og salmevers.
Inviter Gud tilbage i hjerte og kirke.

Så sker der noget!


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk