DAGENS ORD: ”Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen.” 1 Peter 4:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leo Hansen

Netpræst

Leo Hansen, Er ikke længere aktiv

Mail: leo-hansen@mail1.stofanet.dk

 

Gud vandrer med os

16 jan. 2014

Jeg ved ikke, om du har det på samme måde, som vi kan have det i vort hjem. Når solen pludselig trænger igennem vinduerne efter en mørk vinter, spørger vi pludselig hinanden: Hvor kommer alt det støv dog fra?
Med det samme griber vi støvsuger og støvklud. Det er meget svært at leve med støvet, når lyset kommer. Det er ikke sundt, og det gør os vist også flove, hvis andre skulle opdage det.

Noget af det samme bliver gentaget i Johannes evangeliet kapitel 4, hvor vi læ-ser at Jesus møder den samaritanske kvinde. Efter en kort samtale fortæller hun med nedsænket blik, at manden derhjemme ikke er hendes mand – og, det var de 5 tidligere heller ikke.

Trods den afsløring, sagde hun imidlertid ikke: Jesus gå bort fra mig!

Det er en enestående tekst, fordi vi her opdager, hvordan livet er, når vi menne-sker begynder at vandre i livet sammen med Gud.

Vi kunne forvente, at kvinden fra Samaria ville reagere som disciplen Peter gjorde, da han en dag sagde: Fjern dig Jesus. Jeg er en syndig mand. Det sker ikke.

Hvorfor? Fordi Jesus gør det muligt at se sig selv i øjnene, selv om der findes mørke kroge, som vi skammer os over, og som andre helst ikke skal se.

Jesus kommer til os mennesker med en befriende kærlighed, hvor det bliver mu-ligt at se det sande billede af ham og os selv.

Det er meget overraskende.

Så vidt jeg kan se, så forbavser det også den samaritanske kvinde, at Jesus har profetiske evner til at se direkte ind i hendes liv.

Når det sker, så lad mig sige det sådan:
Jesus vandrer sammen med os i Guds kærlighed. Det er, som om han behandler os med røntgenstråler af kærlighed, der ikke kun afslører det syge og betændte, - men han er også er i stand til at fjerne det syge, så helbredelse kan ske.

Kong David udtrykker dette befriende indgreb i Salme 51, efter at han lige havde forvoldt en mands død.
Det var den dag, hvor han fik Urias placeret på hærens yderste post, så han med sikkerhed blev dræbt. Denne lumske plan skulle gennemføres, fordi han ville skjule, at han som konge ventede et barn med Urias hustru Betsaba.

Det viste sig, at David ikke kunne leve med denne handling. Han måtte efterføl-gende se sig selv og Gud i øjnene. Det forstår vi, når vi læser ordene i Salme 51:3
”Gud vær mig nådig – i din godhed – udslet alle mine overtrædelser.”

Det fortælles om en lille pige der var til gudstjeneste, hvor hun hørte en prædi-ken af den gamle vækkelsesprædikant H.C. Spurgeon. Efter prædiken hviskede pigen til sin mor: Hvordan kan det være, at han ved så meget om det, der fore-går hjemme hos os?

Samme spørgsmål kan let komme til os under vandringen med Jesus:
Hvordan kan det være, at det igen og igen går skævt for mig og min familie – som det var tilfældet med samaritanske kvinde og kong David ?

David giver os et enkelt svar i Salme 139:
”Herre du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke, alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre”.

Her i begyndelsen af det nye år kommer Jesus til os for at slå følge med os i Guds nåde og kærlighed.

Lad os derfor bede med ord fra nytårssalme af Emil Larsen:

” Endnu et år oprinder
velsignet nyt for mig!
O, Jesus lad det blive
et år i pagt med dig.

Endnu et år med nåde,
barmhjertighed og fred.
O, lad dit ansigt lyse
velsignelse herned!

Endnu et år til vandring,
lovprisning og til bøn.
Lad alle dage blive
en vandring med Guds søn”.

Leo Hansen.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk