DAGENS ORD: ”Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; v2 her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.” 1 Korinter 4:1

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Åndelig Fitness

16 sep. 2013

Seneste tal viser, at Fitness nu er blevet danskernes favoritsport. Herved overgår denne individuelle fitnesstræning nu holdsporten fodbold, som Danmarks nationalsport. I hvert tilfælde hvis man ser på antallet af medlemmer. Men undersøgelsen afslører også, at en meget stor del af medlemmerne i træningscentrene aldrig møder op til træning, eller at de ikke har været der de sidste mange måneder. Adspurgt havde disse passive medlemmer dårlig samvittighed over deres manglende fremmøde og man kan naturligvis ikke andet end undre sig over, hvorfor så alligevel betale 2-300 kr. i medlemskab om måneden. Men mon ikke det er fordi medlemsskabet på en eller anden måde giver en fornemmelse af, at de trods alt har gode intentioner og en forhåbning om, at tingene nok kommer til at se anderledes ud i den nærmeste fremtid?


Når det gælder vores fysiske sundhed, er vi meget vel klare over, at der skal ydes en indsats på dette område. Både hvad træning angår, men også i forhold til, hvad vi indtager. Som en stor landsdækkende avis for år tilbage brugte som slogan, så bliver vi hvad vi læser – eller lettere omskrevet: Vi formes af det vi fylder os med.


Men hvordan ser det ud med vores åndelige tilstand og sundhed? Mon ikke det samme gælder her?
At også her formes vi efter det vi fylder os med – men hvor bevidste er vi om det? Og hvad vores åndelige fitness angår, står det om muligt måske endnu værre til?


Op gennem kirkehistorien har ”askesen” været et alment kendt begreb. I bund og grund betyder det blot ”åndelige øvelser”. Ikke derved forstået, at det at blive en kristen er noget man skal gøre sig fortjent til, men en erkendelse af, at der er ”øvelser”, der er med til at fremme det gode i os som mennesker. Det, som vi oprindeligt var skabt til – det guddommelige. Øvelser, praktikker, stadier, tider, grundtrin, eller hvad de end bliver kaldt, som kan hjælpe os til at forny og forløse det liv i os, Gud selv har i tanke for os. Der findes i dag mange gode bøger, der beskriver disse og som kan være en stor hjælp for os, hvorfor jeg ikke her vil komme nærmere ind på disse.


Men jeg vil udfordre dig med dette – hvordan ser det ud for dig og din åndelige sundhed? Er du opmærksom på, hvad du fylder dig med – og hvad gør du for at værne om din åndelige sundhed? Er du passiv ”medlem” – med gode intentioner og med forhåbningen om, at tingene nok kommer til at se anderledes ud i den nærmeste fremtid?


Som opfordringen lyder med al træning, så gælder det om at komme i gang – udsæt det ikke til i morgen. Lav ikke en alt for overambitiøs plan, begynd i det små, og hav hellere fokus på at få opbygget en god rytme. Vælg at være med på et hold (et kristent fællesskab), da betydningen af den fælles træning ikke skal undervurderes. Mon ikke, at det netop er derfor der ses så mange individuelle fitness medlemmer, der er passive?


Om sin egen ”åndelige træning” siger Paulus i Det nye Testamente:
”Når der er løb på stadion, så løber alle deltagerne, men der er kun én der vinder guld. I skal sørge for at løbe så det bliver jer der vinder. Idrætsfolk sætter alt andet til side for at komme på førstepladsen. Deres sejrekrans visner, men den vi får, varer evigt. Jeg løber direkte mod målet og bokser ikke planløst ud i luften. Jeg træner min krop og gør den til slave.” (1. Korinterbrev 9,24-27 – DNA)


God træning!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk